ความเห็น 48435

หนักแน่นและมั่นคง

เขียนเมื่อ 
  • สรรพสิ่งทุกอย่างเป็นเพียง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นะครับคุณวีรยุทธ