ความเห็น 47863

หนักแน่นและมั่นคง

เขียนเมื่อ 
พี่สิงห์ป่าสักครับ ...ขอบคุณครับ ที่แปลความหมายของข้อคิดเห็นของผมอีกครั้ง เพื่อให้เข้าใจโดยทั่วกัน ///พี่ชายขอบ คงเข้าใจความหมายของคำแล้วนะครับ...(ภาษาถิ่นครับ)