ที่ว่าเป็น มหัศจรรย์แห่ง Gotoknow ต้องลองอ่านเรื่องก่อนครับ ใครจะทราบว่ามีประโยชน์กับครูอาจารย์มากถึงขนาดนี้  

สวัสดีคะคุณขจิต            

 บทความโครงงานภาษาอังกฤษในเว็บไซต์และสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ : โดยใช้กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์ในวารสารวิชาการ เป็นบทความที่มีประโยชน์มาก ดิฉันขอคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนให้น่าสนใจและถูกใจนักเรียนชั้นม. 6   ดิฉันกำลังพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษโครงงานและต้องการที่ปรึกษาเพื่อจะได้ผลงานที่มีคุณภาพไปใช้กับเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ  ดิฉันหวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์นะคะ 

-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog) เมื่อ อ. 21 พฤษภาคม 2549 @ 11:40 จาก 203.158.4.155   ลบ

  • อาจารย์ลองเข้าไปอ่านที่บทความเรื่อง โครงงานภาษาอังกฤษ ในวารสาร สารปฏิรูป New School ปีที่ 8 ฉบับที่ 93 กุมภาพันธ์ 2549 นะครับ
  • มีเอกสารโครงงานภาษาอังกฤษเพิ่งอบรมครูเสร็จและจะอบรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในวันที่ 24-26 มิย.และวันที่ 7-8 กค.49 ต้องการเอกสาร website เกี่ยวกับโครงงานบอกด้วยว่าจะให้ส่งไปที่ใด
  • ขอบพระคุณมากครับ ที่สนใจ ผมทำปริญญาเอกเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษครับ ท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติทำโครงงานอบรมครูภาษาอังกฤษอยู่ครับ

สุนันท์ ศิริวรรณ์ เมื่อ อ. 21 พฤษภาคม 2549 @ 16:23 จาก 203.113.16.241   ลบ ขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ กรุณาส่งเอกสารมาที่ [email protected] หรือ โรงเรียนท่ายางวิทยา  ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ถ้ามีคำแนะนำเพิ่มเติมดิฉันยินดีน้อมรับ    และขอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานอบรมครูภาษาอังกฤษของรองศาสตราจารย์ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติ                                               

Jongrak Srisan เมื่อ พ. 24 พฤษภาคม 2549 @ 23:27 จาก 210.203.161.246   ลบ เรียนอาจารย์ขจิต ค้นพบบทความโครงงานภาษาอังกฤษของอาจารย์ดีใจมากเพราะกำลังศึกษาค้นคว้าเพื่อทำ IS (ดิฉันกำลังศึกษา ป.โท ภาษาอังกฤษ ที่ม.ราชภัฏอุบลราชธานี) หัวข้อการส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์แนะนำเอกสารงานวิจัยทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนเอกสารการอบรมโครงงานที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี กรุณาส่งที่ [email protected] [email protected]นอย่างสูง จงรักษ์   ศรีสรรค์

ที่ว่ามหัศจรรย์เพราะว่าท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเข้าอบรมในวันนี้ นครราชสีมากับจังหวัดเพชรบุรี หรือ อุบลราชธานี ไกลกันมากจะไม่บอกว่ามหัศจรรย์แห่ง Gotoknow ได้อย่างไรลองอ่านนี้นะครับ

อ.กฤษฎา กศน.กันตัง เมื่อ พฤ. 01 มิ.ย. 2549 @ 17:50 จาก 203.113.71.200   ลบ ขอชื่นชมว่าจัดทำข้อมูลได้ดีมากครับ ผมได้นำแนวคิดไปสอนนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน และรู้สึกว่านักศึกษาตอบสนอง และมีความสุข มีเพียงไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ที่รู้สึกเบื่อกับการเรียนภาษาอังกฤษ อยากจะขอคำแนะนำด้วยว่า จะทำอย่างไรให้ส่วนที่เหลือนี้ สนใจการเรียนให้มากยิ่งขึ้นและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้  

 

ที่เด็ดกว่านั้นคือเพื่อนเก่าสมัย เรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา เข้ามาแสดงความคิดเห็น เราไม่ได้พบกันเกือบ 12 ปีลองอ่านดูนะครับ

 

ประภาพร(ต้อย) คุรุทายาท เมื่อ พฤ. 06 ก.ค. 2549 @ 08:11 จาก 203.172.255.146   ลบ จบจากมศว.สงขลาแล้วไม่เจอกันอีกเลย เพื่อนก้าวหน้าในตำแหน่งการงานไปเยอะเลย        เปิดเจอในเว็บไซด์  ขอขอบคุณมากสำหรับความรู้เกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษ

   

ผมเลยอยากถามว่า ท่านใช้ Gotoknow ได้พบความมหัศจรรย์แห่ง Gotoknow บ้างไหม  เล่าให้ฟังบ้างสิครับ  

 

  ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่กล่าวถึงครับ