ในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมานี้  คำที่ฮิตติดตลาดมากที่สุดคำหนึ่ง โดยเฉพาะในแวดวงราชการ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRD  คือ  คำว่า "สมรรถนะ หรือภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า  Competency"  นั่นเอง 

            แล้ว คำว่า สมรรถนะ หรือ Competency   คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร  ทำไมต้องทำ  ทำแล้วได้อะไร จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร.....

           ที่นี่ มีคำตอบค่ะ..... เมื่อปีที่แล้ว....กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เริ่มดำเนินการจัดทำ Competency  แล้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน อ.ดร.อรัญ โสตถิพันธ์ และคณะ มาเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา  ซึ่งทำให้พวกเราได้รับความรู้ และทักษะกระบวนการจัดทำ Competency  เป็นอันมาก 

             จึงอยากจะนำมาเผยแพร่เพื่อการ ลปรร. ต่อไป  ท่านใดที่สนใจ...  คลิกอ่านได้เลยค่ะ....