การจุดธูปหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ถือปฏิบัติกันมายาวนานนับพัน ๆ ปีมาแล้ว  ในฐานะที่ผู้บันทึก ได้คลุกคลีกับงานกู้ภัย,มูลนิธิ,สมาคมการกุศล,ศาลเจ้า  มานานหลายปี จึงพยายามศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับความเชื่อให้เรื่องสิ่งที่ตาไม่เห็น (ไม่เชื่ออย่าลบหลู่)โดยเฉพาะการจุดธูปของพุทธศาสนิกชน  ลองดูสิว่า  ที่ผ่าน ๆ มา  เราใช้ธูปสักการะกันถูกต้องตามจำนวนหรือเปล่า
         ธูป   ๑   ดอก   ไหว้ศพ เจ้าที่ วิญญาณธรรมดาที่ไม่ได้ขึ้นชั้นเทพ
         ธูป   ๒   ดอก   บูชาเจ้าที่
         ธูป   ๓   ดอก   บูชา พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์
         ธูป   ๕   ดอก   บูชาพระรัตนตรัย บูชารัชกาลที่ ๕  ธาตุทั้ง ๕  หรือทิศทั้ง ๕  พระภูมิ
         ธูป   ๗   ดอก   ไหว้พระพรหม บูชาพระอาทิตย์ ถือคติคุ้มครองทั้ง ๗ วัน ในสัปดาห์
         ธูป   ๘   ดอก    บูชาเทพเจ้าของชาวอินดู
         ธูป   ๙   ดอก    บูชาแก้ว ๙ ประการ พระพุทธคุณทั้ง ๙  และพระเทพารักษ์
         ธูป  ๑๐   ดอก   บูชาเจ้าที่  ตามความเชื่อของชาวจีนบางกลุ่ม
         ธูป  ๑๒   ดอก   บูชาเจ้าแม่กวนอิม  บูชาพระคุณแม่
         ธูป  ๑๖   ดอก   บูชาชั้นครู หรือพิธีกลางแจ้ง  ที่มีการอัญเชิญเทวดาที่สำคัญ หมายถึงสวรรค์ ๑๖ ชั้น
         ธูป  ๑๙   ดอก   บูชาเทวดาทั้ง ๑๐ ทิศ
         ธูป  ๒๑   ดอก   บูชาพระคุณพ่อ
         ธูป  ๓๒   ดอก   ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง ๔ ทิศ
         ธูป ๑๐๘  ดอก   บูชาสิ่งสูงสุดทั่วโลก ทุกชั้นฟ้า
        แต่พึงระลึกไว้เสมอว่า  การกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆเพื่อขอพร ก็จะไม่เป็นผลอะไร  หากตัวเองยังไม่ได้พยายามอย่างที่สุดและหาทุกหนทาง  เพื่อช่วยเหลือตนเอง
     (คัดลอกจาก เอกสารแจกฟรี  MK RESTAURANTS)