ความเห็น 46175

ธูปกี่ดอก บอกอะไร

เขียนเมื่อ 

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณ "สายลมแสงแดด" เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความกรุณาแนะนำเพิ่มเติม  เพื่อเป็นความรู้ ซึ่งจะได้จดจำ และนำไปบอกเล่าสืบต่อไป