ความเห็น 47566

ธูปกี่ดอก บอกอะไร

เขียนเมื่อ 

ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไรนะครับ  เพียงแต่ทราบมาว่า  เวลาที่เราบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั้น จะประกอบด้วยธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม และดอกไม้

  • ธูป 3 ดอก บูชาพระพุทธเจ้า มีความหมายว่า บูชาพระคุณ 3 ประการของพระองค์ ได้แก่ พระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ และพระเมตตาคุณ
  • เทียน 2 เล่ม บูชาพระธรรม ได้แก่ พระวินัย และพระธรรม
  • ดอกไม้ บูชาพระสงฆ์ มีความหมายว่า สงฆ์เหมือนกับดอกไม้ เกิดจากที่ๆ ต่างกัน มีสีสันต่างกัน แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง และสงฆ์ก็เป็นสงฆ์ หรือพระอริยเจ้า

การบูชาในทางพระพุทธศาสนาเรามี 2 ประการคือ อามิสบูชา และปฏิบัติบูชา  พระพุทธเจ้าของเราสรรเสริญการปฏิบัติบูชาครับ