ความเห็น 45963

ธูปกี่ดอก บอกอะไร

เขียนเมื่อ 

ธูป   ๓   ดอก   บูชา พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์

ขอแก้นะครับ

ธูป ๓ ดอก หมายถึงบูชา พระคุณทั้ง 3 ของพระพุทธเจ้านะครับ
เทียนหมายถึงบูชาพระธรรม
ดอกไม้หมายถึงบูชาพระสงฆ์