ความเห็น 45964

ธูปกี่ดอก บอกอะไร

เขียนเมื่อ 
เปลวเทียนอันสว่างไสว เปรียบดุจดั่งธรรมะของพระพุทธองค์ที่ส่องแสงสว่างนำผู้คน