ความเห็น 52556

มหัศจรรย์แห่ง Gotoknow

เขียนเมื่อ 
  • Gotoknow.org เป็นพลังหนึ่งในการทำให้สังคมนี้เป็นสังคมแห่งการใช้ความรู้เป็นฐาน ที่เป็นจริง และจับต้องได้ครับ
  • นอกจากสร้างพลังของการ ลปรร.แล้ว ยังส่งผลให้เราได้เห็นภาพของการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันด้วยนะครับ