ความเห็น 46813

มหัศจรรย์แห่ง Gotoknow

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ ได้เพื่อนได้พี่ได้น้อง ได้ความรู้ ความคิด ได้กำลังใจ ได้ศรัทธา ได้สารพัดจะได้ จนต้องคิดว่าจะให้...อย่างไรได้บ้างค่ะ ขอให้พวกเราช่วยกันให้ ให้ และให้ เข้ามาใน GotoKnow ด้วยสิ่งที่เรามี...และพยายามหามาจากในตัว รอบๆตัว ขอบคุณ GotoKnow และชาวสมาชิกทั้งหลายค่ะ