เมื่อเช้าผู้เขียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน นครปฐม ตอนนี้เมื่อเช้าได้เดินทางมาที่อำเภอลาดหลุมแก้ว  ผู้เขียนรอจัดกิจกรรมเรื่องวิจัยในชั้นเรียนให้แก่ครู กศน.ลาดหลุมแก้ว จำนวน 10 กว่าท่าน

   ผู้เขียนมาถึงที่อำเภอลาดหลุมแก้วแต่เช้าแล้ว  ตอนนี้รอคุณครูมาร่วมกิจกรรม  ขอเอาตารางจัดกิจกรรมมาให้ดูก่อนครับ

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน

ระหว่างวันที่5-6 กรกฏคม  2553

กศน ลาดหลุมแก้ว

วันจันทร์ที่ 5   กรกฏคม  2553

 

เวลา

                              กิจกรรม

 

8.00-9.00

ลงทะเบียน

 

9.00-10.00

พิธีเปิด

 

10.00-11.00

แบบประเมินก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

11.00-11.15

Break

 

11.15-12.00

การวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร

 

12.00-13.00

พัก

 

13.00-14.00

การตั้งปัญหาการวิจัย,ปฏิบัติการตั้งปัญหาการวิจัย

 

 

14.00-14.15

Break

 

14.15-15.00

การตั้งชื่อเรื่องวิจัย,จุดประสงค์การวิจัย

15.00-16.00

นำเสนอการตั้งชื่อเรื่องวิจัย,จุดประสงค์การวิจัย

 

16.00-17.00

กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร

 

ครูกำลังคิดปัญหาการเรียนการสอน

ครูนำเสนอปัญหาการเรียนการสอน

ครูนำเสนอหัวข้อวิจัยและจุดประสงค์

  เมื่อคุณครูมาร่วมกิจกรรมจะรีบเอาภาพกิจกรรมมาให้ดูนะครับ  ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน…