"สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ"

               เพื่อนใน สกว. เวียน "เรื่องดีๆ" มาให้อ่าน  พออ่านแล้ว "อยากแบ่งปัน" ค่ะ เพื่อผ่องถ่าย "ความรู้สึกดีๆ"  ขยายดี แผ่ขยายถึงกันและกัน  ได้มาจากคอลัมน์ มาร์เก็ตติ้ง ของ คุณสรกล อดุลยานนท์ เป็นการให้ความเคารพการเขียนของ คุณหมอเทอดศักดิ์ เดชคง

               "สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ"  เป็นหนังสือแนวจิตวิทยาที่สอนคนให้มองโลกในแง่ดีและมีความสุข ในภาวะที่ "น้ำมันแพง-ดอกเบี้ยสูง-การเมืองสับสน"  ที่หลายคนเชื่อว่าจะเป็นมรสุมระลอกใหญ่ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเกิดภาวะกระตุก

               "สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ"   การสร้าง "กำลังใจ" ในวันนี้เพื่อเดินหน้าต่อไป เป็นเรื่องสำคัญมาก  ถ้ามัวคิดว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเลวร้าย และเสียเวลากับการตั้งคำถามว่า ถ้าทำอย่างนี้ ปัญหาคงไม่เกิด    ถ้าทำอย่างนั้น คงจะดีกว่านี้  เสียเวลากับ "อดีต" มากกว่า "ปัจจุบัน"และ "อนาคต"

               หลักคิดที่ว่า "สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ"  ทำให้เราไม่เสียเวลาไปกับการฟื้นฝอยหาตะเข็บมากเกินไป  เดินหน้าสู่อนาคตดีกว่า เหมือนที่ คุณอนันต์ อัศวโภคิน แห่งแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ บอกหลักคิดในเรื่องที่ดินกับเพื่อนร่วมงานเสมอ

                "ที่ดินแปลงไหนที่เราซื้อแล้ว ดีเสมอ" คือ ถ้าซื้อแพงกว่าคู่แข่ง เราก็ไม่สามารถย้อนหลังกลับไปต่อราคาใหม่ได้   หรือซื้อแล้ว หน่วยงานรัฐกลับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถเป็นแบบ "วันเวย์" เราก็จะเปลี่ยนให้เป็น "ทูเวย์"  ก็ไม่ได้    การคิดแบบทำร้ายตัวเองว่า"ไม่น่าซื้อที่ดินแปลงนี้เลย"

                 คิดแบบนั้น ไม่ทำให้อะไรดีขึ้น สู้คิดแบบมองไปข้างหน้า ทำให้ที่ดินแปลงนี้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้มากที่สุด  ทำให้ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่เป็นอยู่   "เงื่อนไข" หรือ "ปัจจัย" บางอย่าง เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น ราคาน้ำมัน หรืออัตราดอกเบี้ยธนาคาร   เอาเวลาที่คิดอย่างนั้นไปคิดว่าทำอย่างไรให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นให้น้อยที่สุด  หรือหาทางเพิ่มรายได้ให้มากกว่ารายจ่ายที่เพิ่มขึ้น

                 ในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเกมชีวิตหรือเกมเศรษฐกิจ "ขวัญ" และ "กำลังใจ" เป็นเรื่องสำคัญที่สุด  

                 หลัก "6 ไม่" ของคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา แห่ง "ไอซีซี" ในเครือสหพัฒน์ ที่ว่า

                "ไม่เหนื่อย ไม่กลัว ไม่ท้อ ไม่มีปัญหา ไม่ยาก ไม่เครียด"

                หลัก "6 ไม่" เกิดขึ้นตอนวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540  คุณบุญเกียรติ ใช้การ "สั่งจิตใต้สำนึกบอกตัวเองเป็นประจำ บอกลูกน้องตลอดเวลา ให้คิดทุกเรื่องในทางบวก งานหนักก็ไม่เหนื่อย งานยากก็ไม่กลัว และไม่ท้อ งานมีอุปสรรคมากมาย ก็คิดว่าไม่มีปัญหา-ไม่ยาก ที่สำคัญคือ ต้องไม่เครียด   เรื่องนี้ถือว่าสำคัญยิ่งยวด  เพราะ "เราคือสิ่งแวดล้อมของคนอื่น" ใครก็ตามที่มีนิสัย "ขี้วีน"หรือ "หน้าตาบอกบุญไม่รับ"  คนนั้นกำลังเพาะรังสีอำมหิตให้แผ่กระจายไปสู่คนรอบข้าง ซึ่งไม่ใช่จุลชีพที่ไร้สัมผัส  แต่คนรอบข้างสัมผัสและรู้สึกได้ และก่อให้เกิดบรรยากาศที่อึดอัดในที่ทำงาน

                 ดังนั้น ถ้าผู้บริหารระดับสูงสุดอย่าง คุณบุญเกียรติ สั่งจิตตัวเองให้ "ไม่เครียด"  ลูกน้องย่อมทำงานอย่างสบายใจ ด้วยความเชื่อในหลักจิตวิทยาแบบ "คิดทางบวก"

                 นี่เองคือ หัวใจแห่งมรรคของการฟันฝ่าวิกฤตปี 2540 ของ "ไอซีซี".... หลัก "6 ไม่" ....

                 อย่าลืมนะคะ

                 ...ไม่เหนื่อย ไม่กลัว ไม่ท้อ ไม่มีปัญหาไม่ยาก ไม่เครียด

                 ...ที่ดินแปลงไหนที่เราซื้อแล้วดีเสมอ

                 ...หญ้าในแปลงอื่น ไม่ได้เขียวไปกว่าหญ้าในแปลงของเรา

                 และ...สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ