ความเห็น 41133

"สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ"

เขียนเมื่อ 
ผมอ่านแล้ว...มีกำลังใจมากขึ้นครับ ช่วงหลังผมต้องตัดสินใจอะไรบางอย่าง ซึ่งมันก็สำคัญที่สุดในชีวิตผมตอนนี้ ผมเชื่ออย่างหนึ่ง...ตามการตัดสินใจของผม ผมเชื่อว่า...มันดีเสมอครับ