ความเห็น 47806

"สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ"

เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมาก พร้อมที่จะต่อสู้และฝ่าฟันต่อไป ขอบคุณมากครับ