ความเห็น 41161

"สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ"

เมตตา ชุมอินทร์
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 
ดิฉันเคยอ่านหนังสือเล่มดังกล่าว และทุกวันนี้ก็ยังหยิบมาอ่านเสมอ เวลาที่รู้สึกหมดแรง  คิดทางบวกเป็นเรื่องที่ฝึกฝนได้ "เป็นเหมือนทักษะ" ดิฉันเคยผ่านช่วงฝึกฝนคิดอยู่ระยะหนึ่ง เมื่อหลายๆ เหตการณ์เข้ามาเป็นแบบฝึกหัดจะทำให้เราสุขขึ้น เบาขึ้นค่ะ