ความเห็น 41086

"สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ"

เขียนเมื่อ 

พายุแห่งชีวิต...พัดผ่านมาหาเราเสมอ

หากเราไม่เตรียมพร้อมแห่ง...หลักของ"จิตใจ"

ก็ยากที่จะต้านพายุนั้นได้...

หากเมื่อใดเราสามารถลู่ลม...

ไหวโอน...อย่างเข้มแข็ง...

ทนต่อกระแสลมแห่งพายุนั้น

ได้..อย่างที่กล้าเผชิญ...

ด้วยจิตและใจ...ที่โน้มรับ

เรา...ก็จะผ่านไปได้....

อย่างที่ไม่บอบช้ำ....