ความเห็น 47790

"สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ"

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วมีข้อคิดมี....กำลังใจ ครับ

                                        ขอบคุณครับ