อธิการบดีบรรยาย

ส่วนหนึ่งที่สรุปได้จากการบรรยายของอธิการบดี โครงการสายใยวิทยาลัยร้อยใจคณาจารย์ ครั้งที่ 2

ท่านอธิการบดี ได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ต้องความหวังจะมาเรียนที่วิทยาลัย และจะไม่ยอมไปเรียนที่อื่น ซึ่งความหวังของเด็กกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่น่าคิด หากเราไม่รับเขาเข้าเรียน เพราะด้วยความแตกต่างของวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างคุณธรรมนำวิชาการ ซึ่งบรรยายการศึกษาที่บูรณาการหลักคำสอนของอิสลามไว้อย่างพร้อมเพรียงนี้ จะไม่สามารถพบได้อีก ณ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  ด้วยเหตุนี้หากเราไม่รับเขาเข้าเรียน ทั้งๆ ที่เขามีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว คำถามคือ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบอนาคตของเด็กเหล่านี้ ที่ชีวิตเขาอาจห่างใกลหลักคำสอนอิสลามในการดำเนินชีวิต

และจากความตั้งใจของเด็กๆ เหล่านี้ หน้าที่สำคัญก็จะอยู่ที่อาจารย์ทุกท่าน ที่จะต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุด ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์เอง เพื่อให้การพัฒนาอนาคตของชาติเหล่านี้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

อาจารย์ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญกับวิชาที่สอน ในการพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ และสร้างความน่าสนใจให้กับวิชาที่สอนอยู่ การสร้างองค์ความรู้เป็นสิ่งสำคัญมาก และเนื้อหาจะต้องก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก

อีกประการหนึ่ง คือ การก้าวทันเหตุการณ์และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในโอกาสนี้การวิจัยให้ถือเป็นภารงานหลักสำหรับอาจารย์ทุกท่าน และให้ถือเป็นภาระงานหลักสำหรับทุกหน่วยงานในการเอื้ออำนวยให้เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นที่เราอยู่นี้ยังมีจุดแข็งอีกหลายประการสำหรับการสร้างผลงานวิจัย

สำหรับสาขาวิชาที่มีในวิทยาลัยจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องสร้างให้เกิดจุดแข็งขึ้น และนำเสนอจุดแข็งออกมาให้ได้ และให้มีความพร้อมในการแข็งขันทางวิชาการตลอดเวลา

ขอให้อาจารย์ทุกท่านแสวงหาการขอพรจากเอกองค์อัลลอฮ์ตลอดเวลา และการขอดุอาให้เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อย่างนี้แหละ! จารุวัจน์ความเห็น (3)

จารุวัจน์
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมครับ ท่านอธิการบดี ให้อาจารย์ทุกท่านเน้นในการให้อาจารย์ทุกท่านให้เวลาสำหรับการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งนี้เรื่องนี้ให้ถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง

จริยธรรม มารยาท บุคลิกภาพของอาจารย์ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญต่อนักศึกษา เพราะอาจารย์คือแม่แบบให้กับนักศึกษา

mahaputra
IP: xxx.188.47.176
เขียนเมื่อ 

ที่ผ่านวิทยาลัยอิสลามถูกมองว่าให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านอาคารสาธารนูปโภค(วัตถุ)มาตลอด ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องนำการวิจัยซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดและสำคัญยิ่งมาเป็นตัวขับเคลื่อน องค์กรให้พัฒนาและลบคำสบประมาทของบุคคลภายนอก ขอบคุณ

จริงๆ วิทยาลัยไม่ได้ให้ความสำคัญทางด้านวัตถุมากไปกว่าด้านวิชาการหรอกครับ แต่เนื่องจากวิทยาลัยเพิ่งเริ่มก่อตั้ง ถ้าไม่มีอาคาร ไม่ความพร้อมต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการก็ไม่อนุมัติให้เปิดครับ ดังนั้นจึงต้องเร่งสร้างความพร้อมต่างๆ เพื่อให้ดำเนินงานทางวิชาการได้