ความเห็น 36758

อธิการบดีบรรยาย

จารุวัจน์
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมครับ ท่านอธิการบดี ให้อาจารย์ทุกท่านเน้นในการให้อาจารย์ทุกท่านให้เวลาสำหรับการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งนี้เรื่องนี้ให้ถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง

จริยธรรม มารยาท บุคลิกภาพของอาจารย์ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญต่อนักศึกษา เพราะอาจารย์คือแม่แบบให้กับนักศึกษา