ความเห็น 41389

อธิการบดีบรรยาย

mahaputra
IP: xxx.188.47.176
เขียนเมื่อ 

ที่ผ่านวิทยาลัยอิสลามถูกมองว่าให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านอาคารสาธารนูปโภค(วัตถุ)มาตลอด ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องนำการวิจัยซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดและสำคัญยิ่งมาเป็นตัวขับเคลื่อน องค์กรให้พัฒนาและลบคำสบประมาทของบุคคลภายนอก ขอบคุณ