ความเห็น 89574

อธิการบดีบรรยาย

เขียนเมื่อ 

จริงๆ วิทยาลัยไม่ได้ให้ความสำคัญทางด้านวัตถุมากไปกว่าด้านวิชาการหรอกครับ แต่เนื่องจากวิทยาลัยเพิ่งเริ่มก่อตั้ง ถ้าไม่มีอาคาร ไม่ความพร้อมต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการก็ไม่อนุมัติให้เปิดครับ ดังนั้นจึงต้องเร่งสร้างความพร้อมต่างๆ เพื่อให้ดำเนินงานทางวิชาการได้