รัฐคุยโว! ยังมีเงินลงทุนให้ถลุงอีก 3 แสนล้าน

การลงทุน
       “ทักษิณ” สั่ง กนง. วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยใหม่ทั้งระบบ หลังถกเครียดเรื่องเดียวกว่า 1 ชั่วโมง   “ทนง” ลั่น นักลงทุนญี่ปุ่นเตรียมย้ายฐานผลิตแน่ หากเศรษฐกิจทรุด ด้าน ก.คลัง มั่นใจรักษาการ รบ.ทรท. ยังมีเงินลงทุนอีก  3 แสนล้าน
       แหล่งข่าวจากที่ประชุม ครม. เปิดเผยว่า การประชุม ครม.วันนี้ (30 พ.ค.) ได้มีการถกเถียงถึงเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจกว่า 1 ชั่วโมง โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ไม่ค่อยแสดงความพอใจกับตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้มากนัก โดยในที่ประชุมพ.ต.ท.ทักษิณ ได้ยกคำกล่าวของนักเศรษฐศาสตร์หลายคนที่ออกมาวิเคราะห์อย่างแตกต่างกัน ทำให้เกิกดความสับสน ดังนั้นนายกฯจึงขอให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไปทำการวิเคราะห์ตัวเลขทั้งหมดขึ้นเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในวันศุกร์ที่ 2 มิ.ย.นี้    โดยรัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซง
ทั้งนี้นายทนง พิทยะ รักษาการ รมว.คลัง ได้รายงานว่า หลังจากที่เขาไปเดินทางไปร่วมประชุมกับนักธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่น ทราบว่า นักลงทุนญี่ปุ่นหลายคนมีท่าที่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยนักลงทุนหลายคนยืนยันกับนายทนงว่า ไม่ค่อยสบายใจกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย และเตรียมที่จะย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเวียดนามทั้งหมด
       แหล่งข่าวเปิดเผยอีกว่า นายวราเทพ รัตนากร รักษาการรมช.คลัง ได้รายงานต่อที่ประชุม ครม. ว่า ขณะนี้ รัฐบาลมีงบประมาณลงทุนในช่วงรักษาการอีกประมาณ 285,271 ล้านบาท โดยเป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบฯ 46 จำนวน 1,933 ล้านบาท,   ปี 47 จำนวน 17,530 ล้านบาท,   ปี 48 จำนวน 57,311 ล้านบาท และ   ปี 49 จำนวน 208,497 ล้านบาท   ซึ่งในวันที่ 2 มิ.ย. นี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี จะเชิญหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), กระทรวงการคลัง, คมนาคม, ท่องเที่ยวและกีฬา ,อุตสาหกรรม เป็นต้น มาหารือเกี่ยวกับการใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง  
       ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี 49 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 48 -26 พ.ค. 49 ว่า จากงบประมาณโดยรวม 1.36 ล้านล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 808,754 ล้านบาท คิดเป็น 59.47% โดยเป็นรายจ่ายประจำ 637,744 ล้านบาท หรือ 65.04%,  และงบลงทุน 171,010 ล้านบาท หรือ 45.06% สำหรับงบลงทุนที่ยังไม่เบิกจ่าย 208,497 ล้านบาท แบ่งเป็นงบกลางมากที่สุดจำนวน 84,510 ล้านบาท   รองลงมา กระทรวงคมนาคม   40,550 ล้านบาท,  กระทรวงมหาดไทย 32,080 ล้านบาท,  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16,364 ล้านบาท, กระทรวงอุตสาหกรรม 8,399 ล้านบาท เป็นต้น   “โดยจำนวนทั้งหมดงบลงทุนที่เหลืออยู่นั้นกระทรวงการคลัง ประมาณการว่าจะมีการเบิกจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ49 จำนวน 128,828 ล้านบาท, ประมาณการเงินกันปี 49 จำนวน 79,668 ล้านบาท และ ประมาณการเบิกจ่ายในช่วงปีงบประมาณ 50 จำนวน 67,718 ล้านบาท”

ผู้จัดการออนไลน์  31  พ.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)