• สร้างไฟล์ขนาดที่ต้องการ
  • สร้างเลเยอร์ใหม่ เติมสีที่ต้องการ หรือสร้าง BG ด้วยลักษณะที่ต้องการ
  • สร้างเลเยอร์ใหม่ สร้างกรอบสี่เหลี่ยม เติมสี Gray 50% ไม่ต้องเลือก Preserve Transparency

  • Selection จะต้อง Active อยู่ ให้เลือกคำสั่ง Filter, Render, Lens Flare กำหนดค่าดังตัวอย่าง

  • จากนั้นต่อด้วย Filter, Distort, Polar Coordinates โดยเลือกตัวเลือก Polar to Rectangular
  • แล้วต่อด้วย Edit, Transform, Flip Vertical และ Filter, Distort, Polar Coordinates โดยเลือกตัวเลือก Rectangular to Polar
  • ใช้คำสั่ง Free Transform ปรับให้มีขนาดและรูปทรงที่ต้องการ

  • ใช้เครื่องมือวงกลม วาด Selection ให้มีขนาดพอเหมาะกับรูป Crystal ที่สร้างไว้ เลือกคำสั่ง Edit, Copy แล้วต่อด้วย Edit, Paste
  • ซ่อนเลเยอร์ภาพต้นฉบับ จะพบแต่รูป Crystal ทรงกลม

                      

  • เปลี่ยน Layer Mode เป็น Hard Light