แจ้งข่าวการสั่งจองสื่อการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ศาลาไทย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสั่งจองCD เพลงชั้นป.1 CDแผนการสอนของร.ร.จิตรลดา และcd กิจกรรมวันอบรม
แจ้งข่าว!  ตามที่สพท.อด.3 แจ้งให้ครูผู้สอนภาไทยสั่งจองสื่อการสอนแล้วนั้น  บัดนี้มีผู้สนใจสั่งจองมามาก  จะเปิดรับการสั่งจองไปจนถึง 20 มิถุนายน 2549  เมื่อดำเนินการแล้ว จะแจ้งให้ผู้สั่งจองทราบอีกครั้งหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศาลาไทยความเห็น (0)