• สร้างไฟล์ขนาดที่ต้องการ กำหนดสีพื้นด้วยสีดำ หรือสีที่ต้องการ
  • สร้างเลเยอร์ใหม่
  • เลือกคำสั่ง Filter, Render, 3D Transform
  • วาดวงกลมด้วย Sphere 
                                                      
  •  ใช้เครื่องมือ Trackball หมุนให้เกิดเป็นวงกลมมีมิติ

  • เติมสีให้วงกลมด้วยคำสั่ง Image, Adjustment, Hue & Saturation