• สร้างไฟล์ขนาดที่ต้องการ
  • กำหนดสี Foreground เป็นฟ้า Background เป็นขาว
  • เลือกคำสั่ง Filter, Render, Clouds เพื่อสร้างลายท้องฟ้า
  • เลือกคำสั่ง Image, Adjustment, Auto Contrast เพื่อปรับสี
  • คัดลอกเลเยอร์ ที่เลเยอร์ใหม่ เลือกคำสั่ง Filter, Artistic, PlasticWrap

                                                      

  •  ต่อด้วยคำสั่ง Filter, Distor, Polar Coordinates โดยเลือกตัวเลือก Polar to Rectangular

  • ต่อด้วย Filter, Stylise, Wind

              

  • หมุนภาพ ให้มีลักษณะที่ต้องการ Image, Rotate Canvas, ....