เมื่อ วันที่ 29-30 พ.ค. ที่ผ่านมา ผมและอาจารย์ คอเหล็ด หะยีสะอิ ได้เดินทางไปอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิต e-book ด้วยโปรแกรม desktopauthor ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมาก แต่มีลูกเล่นไม่แพ้โปรแกรมอื่นๆ เลย และด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งดีที่จะต้องมีการเผยแพร่ต่อไป