หนานเกียรติ
เกียรติศักดิ์ หนานเกียรติ ม่วงมิตร

Humanized Educare : บทเรียนและความรู้ (๑)


ผมตระหนักดีว่าผมได้รับอะไรมากมายจากเวทีพูดคุยดังกล่าว ควรจะทำอะไรที่มากไปกว่าถ่ายทอดเล่าเรื่องที่ได้ฟังจากวงแบบพื้น ๆ ดังที่ได้นำมาเล่าในบันทึกที่นำมาแบ่งปันใน G2K แล้ว ซึ่งหากได้คิดหาความรู้จากประสบการณ์จาก ๒ วันนั้นให้มากขึ้น ไม่เพียงจะเป็นการยกระดับการเรียนรู้ของตนเองแล้ว ความรู้/บทเรียนนั้น น่าจะเป็นประโยชน์ในการสะท้อนในฐานะผู้ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรม และน่าจะเป็นการตอบแทน/ขอบคุณโอกาสที่ได้รับ

    ผมเคยเขียนไว้ในบันทึก ไปเรียน Humanized Educare หลังจากการเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตุการณ์ในวันแรก ความตอนหนึ่งว่า

    “...ทีแรกผมอยากจะเขียนบันทึกถึงงานนี้สักสองประเด็น

    ประเด็นแรกคือเรื่องราวดี ๆ ที่ได้รับผ่านเรื่องเล่าของผู้เข้าร่วมที่ล้วนเป็นตัวจริงเสียงจริง

    ประเด็นที่สองคือข้อสังเกตของผมต่อเวทีการพูดคุย

    คิดไปคิดมา ประเด็นที่สองผมคิดออกไม่มาก และเป็นประเด็นพื้น ๆ ไม่มีอะไรน่าสนใจ จึงตั้งใจแค่บันทึกสั้น ๆ เก็บไว้ในสมุด สิ่งที่อยากจะบันทึกมาแบ่งปันจึงเหลือเพียงประเด็นแรก...”

    หลังจากได้เข้าร่วมวันที่สอง และมีโอกาสเข้าร่วม AAR ของทีมงาน รวมทั้งการพูดคุยกับคุณเอก - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร หลังจากนั้น

    สำหรับประเด็นที่สองที่ผมกล่าวถึง ข้อสังเกตุของผมต่อเวที ซึ่งอาจรวมไปถึงความรู้และบทเรียนที่ได้รับ แม้คิดไม่ออกในตอนแรก แต่พอได้ทบทวนอย่างจริงจังในเวลาต่อมาก็พบว่าคิดได้เยอะขึ้นกับประเด็นดังกล่าว

    ผมคิดต่อไปว่า...

    การได้พบปะกับคนดี ๆ ในคราวเดียวกันจำนวนมาก เป็นเรื่องที่มิใช่จะมีโอกาสได้ง่าย และยิ่งการได้ฟังเรื่องเล่าดี ๆ ที่เป็นความรู้จากการปฏิบัติจริงของคนดีเหล่านั้นก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่

    การตอบคำถามว่าคิดได้น้อย นั่นหมายถึงความไม่พยายามคิด หรือทำการบ้าน มันจึงเป็นคำตอบที่ออกจะเห็นแก่ตัวไปหน่อย มิต้องพูดถึงการละเลยความรู้และบทเรียนที่สำคัญไป

    ผมตระหนักดีว่าผมได้รับอะไรมากมายจากเวทีพูดคุยดังกล่าว ควรจะทำอะไรที่มากไปกว่าถ่ายทอดเล่าเรื่องที่ได้ฟังจากวงแบบพื้น ๆ ดังที่ได้นำมาเล่าในบันทึกที่นำมาแบ่งปันใน G2K แล้ว ซึ่งหากได้คิดหาความรู้จากประสบการณ์จาก ๒ วันนั้นให้มากขึ้น ไม่เพียงจะเป็นการยกระดับการเรียนรู้ของตนเองแล้ว ความรู้/บทเรียนนั้น น่าจะเป็นประโยชน์ในการสะท้อนในฐานะผู้ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรม และน่าจะเป็นการตอบแทน/ขอบคุณโอกาสที่ได้รับ

    นี่เป็นที่มาของบันทึกนี้ครับ...

 

    ผมลองตั้งคำถามกับเวทีแลกเปลี่ยนดังกล่าวว่า ผมน่าจะค้นหาบทเรียนความรู้จากกิจกรรมอะไรบ้าง

    ทีมงานมีการเตรียมการอย่างไร

    ในเวทีพูดคุย ดำเนินการอะไร อย่างไร

    ผลที่เกิดจากการเวทีนั้นคืออะไรบ้าง

    ผลเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร

    และหากมองในแง่ความรู้และการจัดการ (KM) ที่ผมกำลังเล่าเรียนอยู่นี้ ผมได้เรียนรู้อะไร

 

    ประการแรก การเตรียมการ

    เวทีนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สาม

    การเป็นเวทีที่สาม นั่นหมายความครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการพูดคุยจากเวทีครั้งก่อนทั้งสองครั้ง

    ซึ่งคุณเอก ได้กล่าวทบทวนเวทีสองครั้งก่อนหน้านั้นในการแลกเปลี่ยนกับทีมงานทางอีเมล์ว่า

    “...เวทีที่ ๑ เน้น การถอดบทเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เอื้อให้เกิดการพัฒนามนุษย์

    เวทีที่ ๒ เน้น กระบวนการบริหารจัดการ ที่ผมได้วาง Concept ไว้ คือ ครองตน ครองคน ครองงาน (บริหารตน บริหารคน บริหารสิ่งแวดล้อม) เราก็เห็นรูปแบบวิธีคิดของผู้บริหาร รวมถึง ครูแต่ละท่าน นำเสนอออกมาผ่านเรื่องเล่า...”

    และก่อนจะกล่าวถึงรายละเอียดว่าอะไรเป็นอะไร/อย่างไรในเวทีครั้งที่สามนี้ ผมขอเล่าถึงทีมงานและการเตรียมตัวของทีมงานก่อน

    ทีมงานนี้ เป็นการรวมตัวเฉพาะกิจของบรรดาสมาชิก G2K ที่มีคอเดียวกัน ทั้งหมดรู้จักกัน เรียนรู้ทำความเข้าใจกันผ่านการแลกเปลี่ยน/แบ่งปันใน G2K ซึ่งเป็นโลกเสมือนจริง และพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่โลกแห่งความเป็นจริง

    ทีมงานแต่ละคนต่างมีภารกิจของตนเอง มีเส้นทางเดินของตนเอง งานนี้มิใช่งานแรกที่มารวมตัวทำงานร่วมกัน และที่สำคัญการผูกโยงความสัมพันธ์ของทีมงานก็มิใช่เฉพาะเรื่องงานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงมิติอื่น เป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องมากกว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมงาน

    เพราะต่างคนต่างมีภารกิจของตนเอง บางคนยุ่งมาก บางคนยุ่งน้อย แต่โอกาสพบปะเจอะเจอกันนั้นแม้จะอยู่ในวิสัยกระทำได้ แต่ก็มิใช่เรื่องง่าย

    เนื่องจากทีมงานให้ความสำคัญกับการเตรียมงานเป็นอันมาก แต่มีขีดขำกัดในการพบปะเจอะเจอ การสื่อสารระหว่างกันจึงใช้ประโยชน์จากโลกเสมือนจริง ทั้งใน G2K และ email เตรียมงานเป็นการเบื้องต้น ก่อนจะมีการพูดคุยแบบแจอะเจอหน้าค่าตาก่อนเวทีจะเริ่มจริงในวันรุ่งขึ้น

    เป็นเพราะมีการแลกเปลี่ยนกันไปมาในโลกเสมือนจริงมาแล้ว จึงมิเป็นการยากในการทำความเข้าใจร่วมกันเมื่อมีการพูดคุยในโลกแห่งความเป็นจริง

    ทีมงานเตรียมอะไรบ้าง

    ประการแรก คือ การวางตัวคนทำงาน

    เนื่องจากทีมงานไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดการต่าง ๆ ด้วยเจ้าของโครงการคือมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด ทีมงานจึงรับผิดชอบเพียงงานด้านเนื้อหา

    ทีมงานประกอบด้วย

    คุณเอก - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร ทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการทั้งในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยที่ ๑

    ดร.ขจิต ฝอยทอง ทำหน้าที่เป็นผู้นำกิจกรรมสันทนาการ และผู้บันทึก/จับประเด็นการพูดคุยกลุ่มย่อยที่ ๑

    คุณศิลา - ภิรัชญา วีระสุโข (Sila Phu-Chaya) ทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่มย่อยที่ ๒

    และ ดร.ยุวนุช ทินนะลักษณ์ (คุณนายดอกเตอร์) ทำหน้าที่เป็นผู้บันทึก/จับประเด็นการพูดคุยกลุ่มย่อยที่ ๒

    ประการที่สอง คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ของเวที

    จากการสรุปบทเรียนการจัดเวทีสองครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งโจทย์ใหญ่ของงาน Humanized Educare ทีมงานได้กำหนดวัตถุประสงค์ของเวทีครั้งที่สามว่าป็นการเก็บตกและเติมเต็มจากเวทีครั้งที่ ๑ และ ๒

    ทั้งนี้ คุณเอก ได้ประมวลข้อคิดเห็น/ข้อเสนอจากทีมงาน ไว้ว่า

    ในเวทีที่สามนี้จะเป็น การเก็บตก เวที ๑ และ ๒ โดยใช้ Theme “การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์” โดยจะเน้นการเชื่อมโยง กระบวนการเรียนการสอน และ กระบวนการบริหาร ซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่ได้จากเวทีครั้งก่อนหน้า

   ประการที่สาม คือ กรอบแนวคิด และโครงสร้างคำถาม ในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้

    ทีมงานได้กำหนดกรองและโครงสร้างคำถาม เพื่อเป็นแนวทางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนไว้ ๒ ประการใหญ่ ๆ คือ (๑) กระบวนการสร้างครูดี การออกแบบ บ่มเพาะการสร้างครูดี (๒) การบูรณาการ : ตนเอง กับหน้าที่ครู, กระบวนการเรียนการสอน, การหนุนเสริมจากแรงสนับสนุนอื่นๆ, การทำงานร่วมกันเป็นทีม และข้อเสนอแนะ...

   ประการที่สี่ คือ การออกแบบกลุ่มและกิจกรรม

    ในส่วนการออกแบบเวที จะแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ตามประเด็น best practice กลุ่มแรกเน้นจิตอาสา การสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ส่วนกลุ่มที่สองเน้นการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาด้วยกิจกรรม นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

    และได้กำหนดกิจกรรม ไว้คร่าว ๆ ดังนี้

    เช้าวันแรก เป็นการพูดคุยทบทวนเวทีครั้งที่ผ่านมา ถัดไปเป็นกิจกรรมตามลำดับดังนี้ สันทนาการ ชม VCD “โรงเรียนไม่ใช้เงิน” ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแลกเปลียนเรียนรู้ (กลุ่มใหญ่) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่า “การบูรณาการสู่การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์” (กลุ่มย่อย ๒ กลุ่ม)

    บ่ายวันแรก เริ่มจากกิจกรรมสันทนาการ (รวมกลุ่ม) ต่อด้วย ชม VCD “จิตอาสาหนองตาบ่ง” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่า “การบูรณาการสู่การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์” (กลุ่มย่อย ๒ กลุ่ม) ต่อจากช่วงเช้า สิ้นสุดด้วยการมอบหมายภารกิจแบ่งกลุ่มเตรียมตัวสําหรับกิจกรรมวันรุ่งขึ้น

    เช้าวันที่สอง เริ่มจาก การทบทวนกิจกรรมจากวันแรก (รวมกลุ่ม) ต่อด้วยกิจกรรมสันทนาการ (รวมกลุ่ม) กิจกรรม Role Play ตามโจทย์ที่ได้รับจากเมื่อวาน (กลุ่มที่ ๑-๒) ชม VCD “ชําฆ้อพอเพียง” สิ้นสุดภาคเช้านี้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่า “การบูรณาการสู่การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์” (กลุ่มย่อย ๒ กลุ่ม)

    บ่ายวันที่สอง เริ่มจาก กิจกรรมสันทนาการ (รวมกลุ่ม) ต่อด้วย กิจกรรม Role Play (กลุ่มที่ ๓-๔) ชม VCD “พ่อแม่อาสา” จินตนาการ แนวคิดสู่การปฏิบัติ “การบูรณาการสู่การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์” แลกเปลียนเรียนรู้/สรุปบทเรียน และกระบวนการ AAR.

   ประการที่ห้า คือ สื่อประกอบการเรียนรู้

    ทีมงานได้เตรียมสื่อการเรียนรู้ ไว้ ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็น เอกสารประกอบ มี ๒ ฉบับ ซึ่งเป็นเสมือนผลการพูดคุยจากเวทีที่ ๒ ได้แก่ (๑) กลั่นประสบการณ์บริหาร จากแนวคิด สู่การปฏิบติ โดย จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร และ (๒) หล่อเลี้ยงหัวใจ ฝากให้โลกแล โดย ภีรชญา วีระสุโข และ ดร.ยุวนุช ทินนะลักษณ์

    ส่วนที่สองเป็นวิดิทัศน์ ที่นำเสนอกิจกรรมเด่น ๆ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมเวที ซึ่งได้ฉายในเวทีสลับกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วง

  

    ตามต่อตอนที่สองนะครับ เรื่อง อะไรเป็นอะไรในเวทีพูดคุย

 

หมายเลขบันทึก: 306403เขียนเมื่อ 16 ตุลาคม 2009 19:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 10:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (30)

นึกว่าหายไปไหนไม่เจอหลายวัน

ทำแต่งาน งาน งาน กันนะ

ไม่ปิดเทอมกันเลยนิ

 

P สวัสดีคุณพี่ ครู ป.1

นึกว่าหายไปไหนไม่เจอหลายวัน

ทำแต่งาน งาน งาน กันนะ

ไม่ปิดเทอมกันเลยนิ

ไปเรียนหนิงสือมาครับ สองสามวันที่ผ่านมา

วิชา OM - outcome mapping เขาว่ามันคือเจ้าสาวของ KM

เรียนได้น้อยเพราะพื้นไม่ค่อยมี

มีเวลาจะเขียนบันทึกเรื่องนี้มาแบ่งปันครับคุณพี่...

 

น้องหนานครับ อยู่กับเกลอที่กระบี่ครับ

27 ตค. ยืนยันเหมือนเดิมครับ

24 อยู่ที่ กทม. อาคารนิมิตรบุตร แล้วจะติดต่อมาอีกทีครับ

 

P คารวะ ท่านผู้เฒ่า วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei-- ครับ

น้องหนานครับ อยู่กับเกลอที่กระบี่ครับ

27 ตค. ยืนยันเหมือนเดิมครับ

24 อยู่ที่ กทม. อาคารนิมิตรบุตร แล้วจะติดต่อมาอีกทีครับ

ท่านผู้เฒ่าเดินทางเป็นว่าเล่น...

ถ้าเดาไม่ผิดน่าจะมางานเพื่อมวลชนแน่นอน

กลับลงพัทลุงวันที่ ๒๖ พร้อมกันหรือเปล่าครับ

ฝากสวัสดีพี่คิมและน้องนัทด้วยนะครับ

 • เรื่องราวที่อ่านในวันนี้
 • ยืนยันฝีมือนะคะ
 • ........
 • มองเห็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้
 • ที่เริ่มงอกงาม
 • และยังเห็นฝีมือการเป็นคุณอำนวย
 • และคุณลิขิตที่เริ่มเปล่งประกายแล้วค่ะ
 • ........
 • เขียนอีกๆ...จะรออ่านต่อค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
เอก จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

คืนนี้ผมกะว่าจะสรุปเรื่องเล่าเวทีที่ ๒ เพื่อส่งรายงานให้กับเจ้าของทุนครับ เลยคิดว่าจะไม่เข้ามาที่ gotoknow แต่อดไม่ได้

แต่มาเปิด gotoknow มาอ่านบันทึกนี้ ดีใจมากๆเลยครับ...ผมต้องขอบคุณนะครับ บางทีการสะท้อนกระบวนการทำงาน ก็เป็นเหมือนกระจกที่ทำให้ผมเห็นตัวเองชัดมากขึ้น

งานนี้อย่างที่บอกนะครับ เราทำด้วยใจ การขับเคลื่อนของกระบวนกรแต่ละท่าน จึงมั่นคง ตั้งใจ และ มีความสุข พี่หนานคงซึมซับความรู้สึกได้นะครับนี้

พรุ่งนี้ ผมจะไป พบพ่อคำเดื่อง ภาษี แถบโซนอีสาน และ เลยไปกราบพ่อครูบาสุทธินันท์ ที่สวนป่าครับ ครั้งนี้ผมไปเป็นผู้ช่วย ดร.เเสวง ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ นศ.มข.ที่ไปงานภาคสนาม  ตั้งใจจะชวนพี่หนาน แต่ภาระกิจพี่คงเยอะ เอาไว้ผมกลับมาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับ

สำหรับ เวที "ลอยกระทงที่อยุธยา" งานของ ทันตแพทย์ ที่ได้คุยกันในครั้งแรกนั้น ตอนนี้ผมได้ BAR.เบื้องต้นในอีเมลเเล้ว หากมีประเด็นไหนที่จะนำเสนอ แลกเปลี่ยน เรียนเชิญนะครับ

ขอบคุณบันทึกที่แสนตั้งใจบันทึกนี้ครับ...

เจออีกทีมีเลี้ยงครับ :)

อ่านแล้วได้แนวคิดที่อีหลายอย่างคะ

คุฯหนานเกียรติ บันทึกได้เก่งนะค จับประเด็นได้ดี จะติดตามอ่านต่อไปคะ

 

Pสวัสดีครับ คุณหมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

ขอบคุณคุณหมอมากครับ ที่ให้กำลังใจมาดดยตลอด

ผมยังต้องเรียนอีกเยอแยะมากมายเลยครับ ยังตกขบวนอยู่มาก

ได้กำลังใจจากคุณหมอ ยิ่งฮึดครับ...

...

 

P สวัสดีครับ พี่ใหญ่ - นงนาท สนธิสุวรรณ

ขอบคุณพี่ใหญ่ที่เข้ามาทักทายและเยี่ยมมะครับ

ยิ่งเห็นภาพยิ่งเสียดายครับที่ไม่ได้ไปร่วมงาน

...

 

P สวัสดีครับ เอก - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมอ่านนะครับ

ตั้งใจจะเขียนบันทึกนี้ตอบแทนที่ให้โอกาสไปเรียนรู้ครับ

อย่างที่เขียนไว้ครับ หากไม่มีอะไรคืนไปบ้างดูเหมือนเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไป จึงพยายามคิดและถอดบทเรียนตัวเองออกมา

เรื่องงานที่อยุธยา ผมจะลองทำความเข้าไจไปเรื่อย ๆ ละกันนะครับ

หากจะแบ่งปันอะไรได้จะรีบดำเนินการ หากไม่มีการสื่อสารแสดงว่ามีขีดจำกัดในการแบ่งปันครับ

ผมไปอบรมเรื่อง OM มา มีคนถามหาเอกด้วยครับ

เอก จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

การเตรียมเวที ทุกครั้งเราจะ BAR กันก่อนทุกครั้งเเละเป็นการเตรียมตัวที่เข้มข้นมาก เพื่อนำไปสู่การทำกระบวนการที่มีคุณภาพในแต่ละเวที

ผมคิดว่า เราไร้ข้อจำกัด เพราะเราสามารถ ออนไลน์ คุยกันได้ โดยมีผมเป็นผู้นำประเด็น เปิดริบบิ้น BAR อย่างเป็นทางการ เท่านี้ ทีมงานก็พร่างพรู คำถาม แนวคิด กระบวนการ ผมก็มีหน้าที่เก็บ วิเคราะห์ จัดการ จนได้ โครงสร้างแนวคิด คำถาม จากนั้น ก็ลงมาสู่ตัวกระบวนการครับ

การทำงานแบบนี้ของเรา ได้ผลมาก ประหยัดเวลา เพียงแต่ว่าผมต้องคอยทำให้วง BAR ออนไลน์ สนุก คึกครื้นมากๆ เอื้อให้ทุกคนสนุกในการเเลกเปลี่ยน เรียกได้ว่าเป็น FA online ครับผม

เวทีที่ อยุธยา ที่จะเกิดขึ้น ช่วงต้นเดือนนี้ เราก็ทำกระบวนการเเบบนี้เช่นกัน เวทีนี้เราใช้ FA และผู้จดบันทึก มากมายเป็นประวัติการณ์ ถือว่ารวมคนเก่งมาหมด ๘ ท่าน ...

ผมเองได้รับเกียรติมากๆ จากทุกท่าน

เอาเป็นว่า ลอยกระทงปีนี้ เตรียมไปล่องเรือที่อยุธยา และ ทำกระบวนการให้สนุก มีความสุขครับ

เรื่องของ OM น่าสนใจมากครับ ผมไม่เคยได้อบรมประเด็นนี้ เพียงแต่อ่านทฤษฏี ก็น่าสนใจดีครับ แต่ส่วนตัวมองว่ามันดูซับซ้อนไปหน่อย ทำไป งงไป

รออ่านบันทึก OM ของพี่หนานดีกว่าครับ...

 

 

P สวัสดีครับ พี่ไก่ ประกาย~natachoei ที่~natadee

อ่านแล้วได้แนวคิดที่อีหลายอย่างคะ

คุฯหนานเกียรติ บันทึกได้เก่งนะค จับประเด็นได้ดี จะติดตามอ่านต่อไปคะ

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมทักทายและอ่านบันทึกครับ

ดีใจที่บันทึกนี้มีประโยชน์ครับ

เพราะผมเรียนรู้ช้า จึงต้องทำอะไรต่อมิอะไรมากกว่าคนอื่นเขา ฟังแล้วต้องจดให้มากไม่งั้นลืมและหล่นหาย เวลาจะเขียนก็ต้องคิดนานมาก ๆ กว่าจะกลั่นออกมาได้

โชคดีที่ได้รับฝึกทักษะการเขียนมาจนใช้เป็นเครื่องมือได้แล้ว มิเช่นนั้นก็จะยากกว่านี้หลายเท่าครับ

 

สวัสดีค่ะคุณน้า

หนูมาทักทายคุณน้าค่ะ  คุณน้าสบายดีหรือเปล่าคะ

ตอนนี้หนูไปเที่ยวภาคใต้กับคุณครู  วันนี้อยู่ที่กระบี่ค่ะ

 

P สวัสดีครับ เอก - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ผมจะพยายามช่วยเท่าที่ขีดความสามารถตัวเองมีนะครับ

เรื่อง OM ซับซ้อนอย่างที่เอกว่าครับ ผมเองก็ยังเข้าไม่ถึงเท่าไร

แต่เนื่องจากผมมีพื้นมาทางการประเมินผลบ้าง (เคยเป็นลูกมือ) จึงพอเข้าใจบ้าง

คิดว่าจะลองเอาแนวคิดนี้ไปใช้ในการทำโครงการจริง ๆ ดูสักคร้ังครับ

 

P สวัสดีครับ น้องนัท

ท่านผู้เฒ่าวอญ่า รายงานให้ทราบเรียบร้อยแล้วว่า อยู่กันที่กระบี่

พี่ เอ้ย !!! น้า สบายดีครับ สองสามวันมานี้ไปเรียนหนังสือเพิ่มเติม มึนนิดหน่อย

เที่ยวให้สนุกนะครับ...

 

 • แอบมาดูกระบวนกรทำงานกัน
 • เป็น FA online นี่คงสนุกดีนะคะ
 • ประหยัดทั้งสถานที่และเวลา
 • เอาใจช่วยค่ะ

 

P สวัสดีครับ พี่ มนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)

ผมไม่ค่อยได้ชาวยทีมงานเท่าไรครับ

เป็นผู้ไปสังเกตุการณ์ และเก็บเอาเรื่องมาเล่าครับ...

 

สวัสดีค่ะ

 • มาทักทายเล่น ๆ ก็พอนะน้องชาย

น้องหนานเกียรติคะเขียน บันทึกการจดจำ จากการได้เข้าร่วม KM ได้ดีเยี่ยมกันลืม  และผลแห่งการ บันทึกนี่ ทำให้น้องสามารถถ่ายทอดออกมาในแต่ละครั้งเห็นภาพคะ พี่สุเห็นตอนหนึ่งใครถ่ายรูปน้องหนานเกียรติเรื่องหมอนนี่แหละ  น้องใช้แทนโต๊ะ นั่ง  จด จด อย่างตั้งใจ ก็เลยเป็นที่มาอย่างเห็นภาพ การเรียนรู้ KM นี่  หัวใจของมันก็คือ สุจิปุลิ จริงๆคะ  แล้วเป็นที่รักันกับ OM  พี่สุจะติดตามอยู่นะคะ

ขอบคุณที่เข้าไปเยี่ยมพี่สุ ที่บล็อคอุบัติเหตุคะ เดินทางขับรถระวังด้วยนะคะ พี่สุเป็นห่วง เลยได้โอกาสเขียนและหาภาพมาเตือนสติกันคะ

ฝากหอมแก้มน้องเฌวา ด้วยนะคะ ไปหละ มีอะไรไปบอกพี่สุนะคะ จะมาเยี่ยมคะ

มีการนินทาพี่ ให้น้องเอกฟังด้วยหรือคะ ยังดีนะ ยังบอกว่าเป็นคนน่ารัก อิอิ ไม่ว่าอย่างอื่น  ไปหละคะ

พี่คร๊าบบบบบบบบบบ ไปบอกวิธีด้วยค่ะ

แล้ว ถ้าพอลล่าไปด้วย จะเป็นอะไรดีในทีมนี้ อิอิ

พี่หนานเก่งนะ พอลล่าประเมินว่า...ผ่านอ่ะ อิอิ

สวัสดีค่ะหนาน..ชอบมากค่ะที่สรุปงานแต่ละครั้งดีเยี่ยม..ต้องยกให้เป็นขั้นเทพแล้วค่ะ..

สวัสดีครับ

มาร่วมเรียนรู้ ครับ

การได้ร่วมรับฟัง ได้เห็นวิธีการ ได้รับรู้ ได้รับโอกาส ช่วยเปิดโลกให้กว้าง ใจให้กว้าง ได้พัฒนาตนเองอย่างหนึ่ง ครับ

Pสวัสดีครับ พี่ ครูคิม

มาทักทายเล่น ๆ ก็พอนะน้องชาย

 มาเยี่ยมหาก็ดีใจแล้วครับ

วันนี้อยู่บ้านเลี้ยงเฌวา แม่ขึ้นไปทำงานที่เชียงใหม่ ๒ วันแล้ว

เมื่อเช้าเดินออกไปซื้อสีให้เฌวามาละเลงเล่น

เวาจะส่งภาพเป็นโปสการ์ดไปให้ป้าคิมด้วยครับ

...

P สวัสดีครับ พี่ สุ-มหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่มีวันปิดทำการ

น้องหนานเกียรติคะเขียน บันทึกการจดจำ จากการได้เข้าร่วม KM ได้ดีเยี่ยมกันลืม  และผลแห่งการ บันทึกนี่ ทำให้น้องสามารถถ่ายทอดออกมาในแต่ละครั้งเห็นภาพคะ พี่สุเห็นตอนหนึ่งใครถ่ายรูปน้องหนานเกียรติเรื่องหมอนนี่แหละ  น้องใช้แทนโต๊ะ นั่ง  จด จด อย่างตั้งใจ ก็เลยเป็นที่มาอย่างเห็นภาพ การเรียนรู้ KM นี่  หัวใจของมันก็คือ สุจิปุลิ จริงๆคะ  แล้วเป็นที่รักันกับ OM  พี่สุจะติดตามอยู่นะคะ

ผมเรียนรู้ค่อนข้างช้า ความจำสั้น จะคิดจะเขียนให้ทันคนอื่นเขาต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนทั่วไป

การจดเป็นการบันทึกข้อมูลกันลืม กลับมาอ่านที่จดแล้วคิดต่อแล้วจึงเขียน หลายขั้นครับ

จริง ๆ ก็ดีเหมือนกันที่ไม่ค่อยฉลาด ทำให้ขยันและบากบั่นครับ

...

P สวัสดีครับ คุณน้อง♥paula ♥ที่ปรึกษาตัวน้อย✿

พี่คร๊าบบบบบบบบบบ ไปบอกวิธีด้วยค่ะ

แล้ว ถ้าพอลล่าไปด้วย จะเป็นอะไรดีในทีมนี้ อิอิ

พี่หนานเก่งนะ พอลล่าประเมินว่า...ผ่านอ่ะ อิอิ

วิธีเจอผีเหรอครับ

ไปดูที่กระจกหนะครับ เห็นแน่ ๆ (ฮิ ฮิ...)

น้องพอลล่าหากไปร่วมทีม ให้เป็นคนจ่ายครับ จ่ายตังค์เวลาเชคบิล

พี่ยังอีกไกลครับ ยังต้องเรียนรู้เยอะ แต่เริ่มสนใจงานของ สรพ. ขึ้นมาแล้ว

สนใจแล้วเมื่อไรจะชวนหละคุณน้อง...

...

P สวัสดีเจ้า คุณครู rinda

สวัสดีค่ะหนาน..ชอบมากค่ะที่สรุปงานแต่ละครั้งดีเยี่ยม..ต้องยกให้เป็นขั้นเทพแล้วค่ะ..

เหมือนที่ตอบพี่สุครับ

ผมความจำไม่ดี คิดช้า เรียนรู้ช้า จึงต้องขยันและพยายามมากกว่าคนทั่วไป

เรียนอะไรถ้าไม่จดพร้อมจะคืนครู ณ บัดนั้น

การจดจึงช่วยผมได้เยอก กลับมานั่งอ่าน ทบทวน และคิดต่อ จึงจะเรียนรู้เรื่องเหล่านั้นได้

การเขียนมาทีหลังครับ พอเข้าใจแล้วก็เขียนได้ไม่ยาก

...

P สวัสดีครับ อาจารย์ ผศ. เพชรากร หาญพานิชย์

สวัสดีครับ

มาร่วมเรียนรู้ ครับ

การได้ร่วมรับฟัง ได้เห็นวิธีการ ได้รับรู้ ได้รับโอกาส ช่วยเปิดโลกให้กว้าง ใจให้กว้าง ได้พัฒนาตนเองอย่างหนึ่ง ครับ 

ขอบคุณอาจารย์ที่มาเยี่ยมทักทายครับ

ผมโชคดีครับที่ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมเรียนรู้

เพราะขีดจำกัดด้านการเรียนรู้ จึงต้องพยายามอย่างยิ่งครับ เพื่อให้ทันคนอื่น

เรื่อง KM ยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นครับ เข้าใจบ้างแล้วแต่ยังผิวเผิน

หนทางน่าจะยังอีกยาวไกลครับ

 

โหย.........ฝากไว้ก่อน .....

ผู้ประกอบการทางสังคม...แหะๆๆๆๆ ....ใครตั้งให้พี่เนี่ย...ดูดี อิอิ

P น้อง ♥paula ♥ที่ปรึกษาตัวน้อย✿

อย่าลืมมาเอาคืนนะ... ฝากไว้นานดอกเบี้ยมันแพง ฮิ ฮิ

ผู้ประกอบการทางสังคม... เป็นคำที่ถูกนิยามโดยอโชก้า

ผมได้รับรางวัลนี้ จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบการทางสังคมครับ

ผมชอบมากครับ

สวัสดีค่ะ

ขอชื่นชมค่ะ  เป็นการแบ่งปันความรู้อย่างชัดเจนดีมากค่ะ พี่อ่านอย่างตั้งใจและขอยืมไปใช้บ้างในบางประเด็นน่ะค่ะ

รออ่านบันทึกต่อไปค่ะ

 

 

P สวัสดีครับพี่ สุนันทา

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม ดีใจมากที่ชอบและเป็นประโยชน์

ผมเขียนตอนต่อแล้วนะครับ Humanized Educare : บทเรียนและความรู้ (๒)

 

สวัสดีค่ะ

 • มาอ่านเรื่องที่ไม่เข้าใจและก็..ไม่เข้าใจ
 • หัวทื่อฮ่ะ

 

P สวัสดีครับ พี่ครูคิม

แหะ แหะ เข้ามาเยี่ยมเฉย ๆ ก็ดีใจแล้วครับ

เรื่องมันงงครับ เขียนเองงงเอง ยังไม่หายงงด้วยซ้ำ

พี่อยู่ไหนแล้วครับ

ม่วนและซำบายดีบ่

ฝากกินใบเหลียงผัดไข่ สะตอผัดกะปิ ด้วยนะครับ 

ต้องโทษที พึ่งเข้ามา ผมชอบคำว่า “การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์” แล้วการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นอย่างไรล่ะ ช่วยเล่าให้ฟังด้วยครับ ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือของครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนนอกกะลา น่าสนใจดีนะครับ เกี่ยวกับึว่า มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นกำลังใจให้สำหรับการเรียน และการงานครับ

 

P สวัสดีครับ อ.แทนทรนง

อาจารย์ครับ ผมเองก็ใหม่สำหรับเรื่องนี้เหมือนกันครับ ผมเพิ่งเข้าวงการ KM และเรื่องนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ผมกำลังเรียนรู้ อยากแนะนำให้อาจารย์เข้าไปอ่านที่บันทึกนี้ครับ Humanized Educare น่าจะได้คำตอบสำหรับคำถามของอาจารย์ครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี