อาร์ม
อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์

ร่วมกัน "เขียน" และ "ขุด" เรื่องเล่า ความเหลื่อมล้ำทางความรู้


รวมเรื่องเล่า digital divide ไว้ในหนังสือดาวน์โหลดฟรี

อ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับ digital divide และ GotoKnow Forum รวดเร็วทันใจ update ตลออดเวลา


สวัสดีค่ะ สมาชิก GotoKnow.org ทุกท่าน

เนื่องจากเร็วๆ นี้  เว็บไซต์ GotoKnow.org จะมีการจัดเสวนาทางวิชาการ GotoKnow ฟอรัม ครั้งที่ 1: ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำทางความรู้ด้วยเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ และในงานครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อย World cafe´ ในหัวข้อเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทาง และวิธีการปฏิบัติอันหลากหลายเพื่อลดช่องว่างแห่งความรู้

หากแต่ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมาชิก GotoKnow.org เท่านั้น ยังคงมีสมาชิกอีกมากมาย ที่มีความรู้ ความสามารถ แต่ไม่สามารถมาร่วมงานในครั้งนี้ได้ และทางทีมงานเล็งเห็นว่าไม่ควรปล่อยให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสังคมนั้น ถูกจำกัดไว้เพียงผู้ที่มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้เท่านั้น

ทีมงานจึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางความรู้ตามแนวคิดของสมาชิกแต่ละท่าน รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับงาน กิจกรรมที่ทำเป็นประจำ หรืองานอดิเรกต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้ ผ่านหน้าบันทึกของทุก ๆ ท่าน ในกิจกรรมที่ชื่อว่า "เขียนและขุดเรื่องเล่าของเราชาว GotoKnow กับ การลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้" ซึ่งมีกิจกรรมย่อยๆ ให้สมาชิกเข้าร่วมได้ 2 กิจกรรมด้วยกันค่ะ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางความรู้ที่มีในสังคมไทย
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทาง และวิธีการลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้ซึ่งสมาชิกปฏิบัติกันได้ง่าย ๆ เป็นประจำ
 3. เพื่อเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางความรู้ แนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ สู่สาธารณชนในรูปแบบของหนังสือ (สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี) ส่งผลให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้เพิ่มขึ้น

      เป้าหมายของงาน

 • สมาชิกเขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางความรู้ รวมทั้งแนวคิดและกิจกรรมที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้ลงได้
 • รวบรวมเป็นหนังสือ (และจากเรื่องเล่าในงานเสวนา GotoKnow Forum) เพื่อนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน (ดาวน์โหลดได้ฟรี) ส่งผลให้เกิดความตระหนักของประชาชนในสังคมถึงความเหลื่อมล้ำทางความรู้ รวมทั้งสามารถนำวิธีการปฏิบัติต่างๆ ไปต่อยอดเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้

กิจกรรมที่ 1 เขียนบันทึกเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางความรู้ และ/หรือกิจกรรมที่ท่านได้ทำหรือพบเห็นเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้

กติกาของการเข้าร่วม

 1. สมาชิกสามารถเขียนบันทึกเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางความรู้ได้ ไม่จำกัดจำนวนบันทึก
 2. สมาชิกที่เขียนเรื่องเหล่านี้ ในช่องคำสำคัญกรุณาใส่คำว่า digital divide และ gotoknow forum
 3. สามารถเขียนบันทึกได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
 4. ในช่องสัญญาอนุญาตกรุณาใส่ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน (by-nc-sa) หากท่านอนุญาตให้ทางทีมงานสามารถเก็บรวบรวมเพื่อจัดทำเป็นหนังสือได้ แต่หากไม่อนุญาตกรุณาใส่ สงวนลิขสิทธิ์ ค่ะ

รายชื่อบันทึกในกิจกรรมที่ 1

SMS กับ digital divide บันทึกโดย นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

กิจกรรมที่ 2 ขุดบันทึกเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางความรู้ หรือการลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้ ซึ่งได้เคยถ่ายทอดไว้ใน GotokKnow.org

กติกาของการเข้าร่วม

 1. สมาชิกแจ้งชื่อบันทึก ชื่อเจ้าของบันทึก และลิงค์ (url) ของบันทึกนั้นๆ ได้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นของบันทึกฉบับนี้ค่ะ หรือเก็บรวบรวมไว้ในบันทึกของท่าน
 2. กรณีที่เก็บรวบรวมไว้ในบันทึกของท่านเองนั้น ในช่องคำสำคัญกรุณาใส่คำว่า  digital divide  และ gotoknow forum
 3. สมาชิกสามารถแจ้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ

ความเหลื่อมล้ำทางความรู้ถือได้ว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคม หลายท่านอาจจะเข้าใจว่าการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัว ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเราทุกคนคือส่วนหนึ่งของฟันเฟืองเล็ก ๆ ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ งานและกิจกรรมที่ท่านได้ทำอยู่เป็นประจำ จนกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ กลายเป็นความเคยชินนั้น อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้

มาสิคะ เชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยกัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้ เพราะคุณคือสมาชิกของสังคมนี้ และเรื่องราวของคุณ คือ ความภาคภูมิใจของพวกเราชาว GotoKnow.org ค่ะ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางความรู้ (digital divide) ได้ที่ คุณไม่รู้ว่าคุณได้ช่วยประเทศไทยลดการเหลื่อมล้ำทางความรู้กันอยู่ทุกวัน ขอบคุณค่ะ

หมายเหตุ ขอขอบคุณ คุณสมบูรณ์  เป็งงา (เอ็ม) เจ้าของภาพโครงการอาหารกลางวัน(DSC00333.JPG) ค่ะ

รายชื่อบันทึกในกิจกรรมที่ 2 

คุณคิดอย่างไรกับภาพสะท้อนใจเหล่านี้ (ลาวตอนใต้) ?   บันทึกโดย  Wasawat Deemarn

..แบ่งปัน... บันทึกโดย phayorm แซ่เฮ

Letter from Dad to son..“The more study the more stupid” บันทึกโดย  ภูสุภา

299 อินเดียกับบทบาทการก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำทางความรู้โดยใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคม บันทึกโดย   พลเดช วรฉัตร


 

 

หมายเลขบันทึก: 256460เขียนเมื่อ 20 เมษายน 2009 22:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (46)

รับทราบข่าวสาร ครับ :)

พี่เอก จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

มารับทราบข่าวสาร พร้อมกับ จะลองบรรเลงเพลงอักษรออกมาครับ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำจาก คอมเม้นท์ที่ ๑ ครับ :)

ตามมาติดๆ เพื่อรับทราบข่าวสาร แล้วก็รอคอยบันทึกจาก คอมเมนท์ที่ 1และ 2 ค่ะ อิอิ

อย่างนั้นเลยหรือครับ คุณเอก อิ อิ :) ... ยินดีนัก ๆ ครับ

เรียน อาจารย์Wasawat Deemarn

พี่สี่รบกวนขอบันทึกจากอาจารย์สักสอง สามบันทึกนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

นั่นไง ... น้องอาจารย์ หัวใจติดปีก เข้ามาทันใด ... ไม่ต้องรอครับ เขียนต่อได้เลย :)

ประโยคเดียวยังยากเลยครับ น้อง อาร์ม ... ดีวงดีไวซ์อะไรเนี่ยน่ะ :)

เรียน อาจารย์Wasawat Deemarn

พี่สี่รบกวนขอบันทึกจากอาจารย์สักสอง สามบันทึกนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ไม่ได้บังคับใช่ไหมครับเนี่ย ??? ... การลดความเหลื่อมล้ำขึ้นอยู่กับความเต็มใจอ่ะครับ น้อง อาร์ม (ทำตาเศร้า ๆ อยู่)

ค่ะ อาจารย์ Wasawat Deemarn

อิอิ แต่อยากได้บันทึกของอาจารย์จริงๆนะค่ะ

^0^

บันทึกนี้มีอารมณ์แห่งมิตรภาพดีนะครับ :) ...

คงไม่กำหนดเวลา กะว่าสักปีหน้าคงสำเร็จ ครับ

โอเคป่ะ ?

สวัสดีค่ะอาจารย์Wasawat Deemarn

สี่แวะมาบอกว่า "เรื่องราวของคุณ คือ ความภาคภูมิใจของพวกเราชาว GotoKnow.org ค่ะ" และอยากให้หนังสือเล่มนี้มีแนวคิดดีๆ จากอาจารย์คนเก่งค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เห็นด้วยกับพี่สี่ทุกประการค่ะ อาจารย์

อิอิ

คำว่า "ความเหลื่อมล้ำ" สำหรับผม ... ผมนึกบันทึกเก่า ๆ ของตัวเองครับ ที่บันทึก คุณคิดอย่างไรกับภาพสะท้อนใจเหล่านี้ (ลาวตอนใต้) ? :) ... สอดคล้องกับกิจกรรมที่ 2 หรือเปล่าครับนั่น ...

ขออนุญาติใช้พื้นที่ฝากข้อความหน่อยนะคะ

เขียนไปแล้วไงค่ะ พี่อ.Wasawat Deemarn รอการเก็บเกี่ยว ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความเข้าใจของตนเอง จากบันทึกของท่านผู้รู้ค่ะ ;)

 • ขอบคุณสำหรับข่าวสารที่แจ้งมาครับ

ขอบคุณครับที่ให้เกียรติ นำบันทึกนี้ขึ้นแสดง

รายชื่อบันทึกในกิจกรรมที่ 2 

คุณคิดอย่างไรกับภาพสะท้อนใจเหล่านี้ (ลาวตอนใต้) ?   บันทึกโดย  Wasawat Deemarn

ว่าแต่ ... มันใช้ได้ตามกรอบ "ความเหลื่อมล้ำ" หรือครับ ?

ขอบคุณค่ะ อาจารย์Wasawat Deemarn สำหรับบทความค่ะ

อาร์มว่าเป็นความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเที่ยมที่เกิดขึ้น

และต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างยิ่งค่ะ

ขอบคุณค่ะ ^0^

อาร์ม

เหมือนกับมอง "ความเหลื่อมล้ำ" ทำให้นึกถึงบันทึกเก่า ๆ ของตัวเอง ที่บันทึก http://gotoknow.org/blog/learn2512/221219 ... สอดคล้องกับกิจกรรมที่ 2 หรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะ ...แต่สภาพที่ไปเจออาจจะรู้สึกมากกว่าคำที่บรรยายค่ะ

เป็นเรื่องใหม่ ที่เรา ข้ามไป โดยไม่เจตนา

แวะมาดูความเคลื่อนไหว เพื่อจับต้นชนปลาย ..
ดีใจกับเรื่องดีๆ  ที่แบ่งปันกันอย่างอบอุ่น นะครับ

มีจดหมายฉบับหนึ่งที่คุณพ่อขายาวเขียนถึงลูก เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาฯ

ที่นี่  "The more study the more stupid"

ไม่ทราบว่าพอรวมอยู่ในหัวข้อนี้หรือเปล่า

จุดประสงค์ของเขาคือ เห็นตัวเลขการอ่านหนังสือเอง ของเด็กไทยเปอร์เซ็นต์น้อย..ซะเหลือเกิน

จึงเล่าให้ลูกฟังและเชียร์ให้ลูก เรียนรู้อะไรก็ได้ด้วย..ความกระหายที่จะรู้ มิใช่ถูกจำกัดว่า ต้องรู้ ควรรู้ หรือ อย่างน้อย..รู้เท่านั้น เท่านี้...

 

ฝากให้ลองอ่านดูค่ะ

แม่ยกมาเอง อิ อิ

บันทึกนี้ ขอแนะนำให้อ่านส่วนที่น้องซูซาน พี่ศศิ ท่านอื่น ๆและ น้องมัท มาเม้นท์ไว้ค่ะ

พี่คิดว่าแม้ธีมไม่ตรงเรื่อง "ความเหลื่อมล้ำทางความรู้"  แต่เป็นอีกประเด็นหนึ่งว่า การเรียนการสอน ในวงการศึกษา ก็ต้องมีการพัฒนา เจริญก้าวไปข้างหน้า

บางเรื่องคนเป็นครูอาจไม่ทราบ แต่ลูกศิษย์ทราบ

เราต้องใจกว้าง ค่ะ

(และ ต้องเป็นผู้รับฟังผู้อื่นได้ คคห ส่วนตัวค่ะ)

สวัสดีค่ะ

จะรออ่านของคนอื่นก่อนดีกว่าค่ะ

ยังเขียนไม่ค่อยเก่ง

แต่เพื่อน ๆ บ้านหลังนี้  เขียนเก่งทั้งนั้นเลยค่ะ

ปลื้มมาก ๆ ๆ

ขอบคุณค่ะ สำหรับการร่วมส่งบันทึก

เชื่อว่าทุกท่านคือ หนึ่งคนสำคัญที่ช่วยประเทศไทย

ในการแก้ปัญหาหารลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้นี้ค่ะ

^__^

ง่าส์..ไม่ค่อยเข้าใจอ่า..เป็นบันทึกแนวไหน...ว่างแล้วจะกลับมาอีกค่ะ ได้รวมในเล่ม จะภูมิใจมากเลย แต่เขียนไม่เก่ง เฮ้อ รวมสักเรื่องก็ดีเนอะ .... ขอแอบฝันนิดนะคะ...

เขียนแล้วครับ

http://gotoknow.org/blog/poldejw/257762

กำลังเขียน  หลายตอนมาก  รอ รอ รอ นะคะ

คุนหมอครับพ่อผมป่วยเป็นตับอ่ออนอักเสบมาเป็นเวลาหกเดือนแล้วครับ

ตอนนี้อยู่ช่วงรักาและได้เข้ารับการรักษา โรงพยาบาล โอเวอร์บุ๊ค เชียงรายครับ

ตอนนี้พ่อผมก็เจ็บเป็นบางครั้งครับ ถ้าหากทานข้าวมากเกินไปก็เจ็บ ปวดไปถึงข้างหลังครับ คุนหมอผมอยากจะทราบว่าพ่อผมมีโอกาศหายมั้ยครับ

สวัสดีค่ะทุกท่าน

มีหลายๆท่านที่ได้ส่งเรื่องราวเกี่ยวกับการเหลื่อมล้ำทางความรู็้มามากมาย

และมีอีกหลายท่านที่ยังคงงงๆอยู่ ใช่ไหมค่ะ

พรุ่งนี้อาร์มจะเข้ามา่ตอบคำถามและเอาบันทึกของทุกท่านที่ได้ส่งมา

ขึ้นในส่วนของกิจกรรมนะค่ะ ช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ค่อยได้เข้ามาดูแลชุมชนเท่าที่ควร

เพราะมีงานอบรมติดกันทั้งอาทิตย์เลยค่ะ

ขอบคุณนะค่ะสำหรับทุกๆบทความ ขอให้ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันขุดบทความ

และร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของการเหลื่อมล้ำทางความรู้นี้กันค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณphayorm แซ่เฮ

ขอบคุณค่ะที่ร่วมกันส่งบทความในการช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้นี้

แล้วช่วยกันเขียนอีกนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ ^_^

สวัสดีค่ะ คุณ แป๊ะยิ้ม

           คุณ Mr_Jod

           คุณ คนตานี

           คุณ แผ่นดิน

   แล้วมาร่วมด้วยช่วยกันเขียนนะค่ะ มีสมาชิกหลายๆท่านรออ่านค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ ^0^

สวัสดีค่ะคุณ ภูสุภา

   ขอบคุณค่ะที่ร่วมเขียนการเหลื่อมล้ำทางความรู้ที่เป็นปัญหาอย่างยิ่ง ณ ตอนนี้ค่ะ และสำหรับคอมเม้นของพี่ซูซาน พี่ศศิ พี่มัทและท่านอื่นๆนั้ันเป็นความคิดเห็นที่ดีและเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

   และอย่าลืมออกบันทึกมาอีกนะค่ะ ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ^0^

การลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้น่าจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งถ้าเราเริ่มมาสนใจความรู้ที่ได้จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายการเรียนรู้จากธรรมชาติเอาเยี่ยงนกบินเป็ดว่ายน้ำที่ไม่เคยมีมหาวิทยาลัยให้คะแนนหากแต่ว่ามีความสามารถที่จะดำรงชีวิตในสุขคตินี้

สวัสดีค่ะคุณ

เรามีกิจกรรม 2 กิจกรรมนะค่ะคืิอ

1 กิจกรรม เขียนบันทึกเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางความรู้ และ/หรือกิจกรรมที่ได้ทำหรือพบเห็นเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำทางความ รู้

2 กิจกรรม ขุดบันทึกเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางความรู้ หรือการลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้ ซึ่งได้เคยถ่ายทอดไว้ใน GotokKnow.org

   โดยสามารถดูตัวอย่างได้จากผู้ร่วมเขียนทางด้านบนค่ะ เราจะต้องช่วยกันลดปัญหาการเหลื่อมล้ำทางความรู้นี้ค่ะ สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางความรู้นี้สามารถเข้าไปดูได้ ที่นี่ ค่ะแล้วมาช่วยกันเขียนนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ c(,

สวัสดีค่ะ พลเดช วรฉัตร

ขอบคุณมากค่ะที่ร่วมด้วยช่วยกันเขียน

และออกบันทึกอีกเรื่อยๆนะค่ะ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหา

นี้ให้ลดลงค่ัะ

ขอบคุณมากค่ะ *_*

สวัสดีค่ะคุณ °o.O ปลายฟ้า O.o°

ถ้ายังไงก็อย่าลืมร่วมกันเขียนการลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้นะค่ะ

เพืิ่อปัญหานี้จะได้ลดลงจนไม่เป็นปัญหาใหญ่อีกต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ ^0^

ขอบคุณอาจารย์หมอเต็มศักดิ์ มากค่ะ

สำหรับบทความเกี่ยวกับ Digital Divide

และขอฝากบันทึกด้วยนะค่ะ ร่วมกันช่วยประเทษไทยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ ^_^

สวัสดีค่ะครูอ้อย

แล้วจะรอบันทึกจากครูอ้อยค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ ^0^

สวัสดีค่ะครูอ้อย

แล้วจะรอบันทึกจากครูอ้อยค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ ^0^

ขอศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวก่อนนะคะ

1. โครงการเออร์ลี่รีไทร์

2. เอกสารประกอบการขอบำนาญ

สวัสดีค่ะคุณภาทิพ

อย่าลืมช่วยกันเขียน และ ขุดเรื่องเล่าการเหลื่อมล้ำทางความารู้ออกมานะค่ะ

ขอบคุณค่ะ ^_^

฿527.00 -44.97%
฿336.00 -27.14%
฿356.00 -44.38%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี