มีผู้คนมากมายต้องการให้ตนเองเป็นที่ประทับใจ และเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น แต่จะมีกี่คนที่รู้จักว่าควรทำอย่างไร และสิ่งที่กำลังกระทำอยู่นั้น ถูกต้องตรงใจผู้อื่นหรือไม่ เขาจะเกิดความประทับใจเราหรือไม่ อย่างไรจริงๆ แล้ว การกระทำให้ใครสักคนหนึ่งเกิดความรู้สึกที่ดีต่อเรานั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากเสียทีเดียว   ตราบใดที่เราทุกคนต่างก็ยังต้องการ การยอมรับจากผู้อื่น จึงไม่แปลกอะไรนักที่จะเห็นคนเราพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างความประทับใจให้เกิดแก่คนรอบข้า ก็เพราะคนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ทักษะในการสร้างความประทับใจจึงแตกต่างกันออกไปด้วย หลักง่าย ๆ ในการสร้างความประทับใจ

การแนะนำตนเอง   ความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างกันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่ทำความรู้จักกันเสียก่อน แน่นอนว่าการแนะนำตนเองที่ดีย่อมมีชัยไปแล้วกว่าครึ่ง เพราะนับเป็นการสร้างความประทับใจแรกพบ ที่จะทำให้ผู้อื่นยินดีที่จะคบหา  ทำความรู้จักกับเรามากขึ้นต่อไป

 

การรู้จักคล้อยตามความคิดเห็นและพฤติกรรม เหตุเพราะคนเรามักชอบผู้ที่มีความเชื่อทัศนคติ และพฤติกรรมคล้ายๆ เรา ดังนั้น อีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้คนชอบ ก็คือ การคล้อยตามทั้งความคิดเห็นและพฤติกรรม ซึ่งสามารถทำได้โดยการแสดงความไม่เห็นด้วยกับจุดที่ไม่สำคัญ และเห็นด้วยกับเรื่องที่สำคัญ ๆ เพียงเท่านี้ก็จะทำให้เขาเกิดความประทับใจในตัวเราได้แล้ว แต่ทั้งนี้ทุกอย่างต้องทำแล้วให้รู้สึกดูน่าเชื่อถือ ไม่คล้อยตามอย่างโจ่งแจ้งมากเกินไปจนผู้นั้นเกิดความสงสัย

การยกย่องที่ดี ผู้ที่ต้องการให้ตนเองเป็นที่รักใคร่หรือประทับใจผู้อื่นนั้น จำเป็นต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่างการยกย่องและการยอมรับให้ได้ เพราะการยกย่องต่างจากการยกยอ การยกย่องเป็นการชมเชยที่น่าเชื่อถือ และแสดงออกด้วยความสมัครใจซึ่งผู้ได้รับการยกย่องสามารถรับรู้ถึงความจริงใจที่สื่อออกมาได้ดี ส่วนการยกยอนั้น มักทำด้วยความไม่สมัครใจและไม่จริงใจตรงกันข้ามกับการยกย่อง ในการยกย่องนั้น เราสามารถวิจารณ์บุคคลที่เราชมเชยได้ด้วย แต่เรื่องวิจารณ์ควรเป็นเรื่องปลีกย่อยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความผิดพลาดของเขา และควรวิจารณ์หลังคำชมเชยข้อดีของเขาไปแล้ว

 

การให้ที่ดี แม้ว่าเราจะชอบคนที่ให้ของขวัญแก่เรา หรือทำให้เรารู้สึกพอใจ แต่การให้ที่ดีควรเป็นการให้ที่เหมาะสมกับวาระและโอกาสด้วย จึงจะเกิดความประทับใจสมกับความตั้งใจของผู้ให้ เช่นของขวัญวันเกิดก็ต้องให้ตรงกับวันเกิด เป็นต้น

เรามาสร้างความประทับใจให้กับตัวเองกันเถอะ