คำแสนดอย


Username
siraprapaw
สมาชิกเลขที่
25244
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
  •  ศึกษาสาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่  เกี่ยวกับเรื่องราวการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดระยะเวลา ๖๐ กว่าปีที่ผ่านมา พระราชปรัชญา หลักคิด หลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติการทรงงานของพระองค์ท่านโดยเฉพาะ
  • โชคดีที่ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศที่สนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาท มาบรรยายประกอบการเรียนการสอนในทุกวิชา เช่น มจ.ภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  องคมนตรี อำพลเสนาณรงค์ ท่านปราโมท ไม้กลัด, ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ, ท่านสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.,  ศ.ดร กนก วงษ์ตระหง่าน รศ.จินตนาบุญบงการ ,คุณสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม อดีตเลขาสภาพัฒฯ,อดีต รมต.กระทรวงคมนาคม ดร.สหัส บุญญาภิวัฒน์ ผช.ลลิต ถนอมสิงห์ ,ดร พิสุทธิ์ พิจารสรณ์ โครงการศึกษาทดลองดินเปรี้ยวฯ ,ผอ.มนูญ พุ่มกล่อม ศ.ดร.เกษมจันทร์แก้ว  ดร.ปีรยานุช พิบูลสราวุธฯลฯ
  •  การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ทำให้ทราบว่า เราเป็นคนหนึ่งที่โชคดีที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทย เป็นคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ ที่สุดประเสริฐ ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาอย่างแท้จริง
  • ชอบการท่องเที่ยวตามธรรมชาติแบบอนุรักษ์ ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงแม้ไม่ได้มากแต่ขอทำได้ ๑ ส่วนใน๔ ส่วนก็พอ สุขสงบ..เรียบง่าย

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/736/470/original_lkm35.JPG?1310003956

  • ผศ.ดร จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้มอบรางวัลผลงานวิจัยอันดับที่1ในงาน KM แฟร์เมื่อวันที่ 31พ.ค.2554 ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ  ได้รับรางวัลสาขานวัตกรรมภูมิปัญญา โดยการใช้ KM ในงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานผักตบชวาของกลุ่มแม่บ้านอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากลเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาใหม่ ที่มีรูปแบบทันสมัยตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ใส่ใจโลกร้อนและเกิดผลเชิงบวกด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง