อนุทินล่าสุด


คำแสนดอย
เขียนเมื่อ

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มอบเล่มงานวิจัยดีเยี่ยมของนกให้ท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555เวลา 12.00น.
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปลื้มมาก ท่านชมและให้เซ็นต์ปกมอบให้ท่านด้วยค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

คำแสนดอย
เขียนเมื่อ

เมื่อหนูได้กราบบังคมทูลถวายรายงานวิจัย หัวข้อการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดีใจและปลื้มปิติอย่างที่สุดที่มีวันนี้ ผลงานวิจัยที่ได้ทุมเทกำลังกายและกำลังใจ ขอบคุณที่แห่งนี้ ที่ได้จุดประกายการจัดการความรู้ให้กับหนูความเห็น (3)
  • ยินดีด้วยค่ะ..

  • อยากอ่านบทสรุปผลงานวิจัยนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะ ด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะ หนูจะส่งไฟล์เล่มเต็มให้อ่านค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

สามารถอ่าน บทความวิจัยในวารสาร ABC Jounal วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ของ สกว. หัวข้อ

“การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาของกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านต๋อมดงและหมู่บ้านเครือข่าย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา” ของศิรประภา โคบายาชิและคณะ จุดเด่นของงานวิจัยนี้อยู่ที่การใช้เทคนิคการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาการจักสานด้วยผักตบชวาแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมาหลายสิบปีแล้ว บทความได้เสนอขั้นตอนการดำเนินงานไว้ อย่างชัดเจน และผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งในด้านการสร้างชุดความรู้การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มพูนทักษะของ กลุ่มแม่บ้าน การขยายตัวของสมาชิกกลุ่ม และการเพิ่มรายได้/บรรณาธิการ

สามารถอ่านได้ตามลิ้งค์ข้างล่างค่ะ http://abcjournal.trf.or.th/keydefault.aspx

คำแสนดอย
เขียนเมื่อ

ทำงานที่เรารัก แม้จะเหนื่อยแต่เป็นสุข ทำด้วยความเพียรที่บริสุทธ์ ดุจดังพระมหาชนกที่ว่ายน้ำโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ^_^ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

คำแสนดอย
เขียนเมื่อ

วันนี้วันแม่แห่งชาติ รักแม่ที่สุดในโลกค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

คำแสนดอย
เขียนเมื่อ

มีเรื่องราวหลายอย่างอยากนำมาเขียนแบ่งปันบ้าง แต่เขียนไม่เก่งเลย ทำอย่างไรดี ที่ทำให้เขียนแล้วน่าอ่าน..ความเห็น (2)

สวัสดีครับ

เริ่มต้นจากเขียนเรื่องที่ง่ายๆ และอยู่ใกล้ๆ ตัวก่อนนะครับ

เช่น กิจวัตรประจำวัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และความนึกคิดที่เกิดขึ้นต่างๆ

ค่อยๆ เขียนทีละนิดทีละหน่อย จากน้อยไปหามาก จากง่ายไปหายาก

จากรูปธรรมไปหานามธรรม....ใช้ภาษาง่ายๆ ที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย

ต้องลองเริ่มต้นดูนะครับ ไม่ลองไม่รู้

แต่รับรองได้ว่าง่ายกว่าทำงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เยอะแยะเลยครับ

ขอเอาใจช่วยครับผม

สวัสดีค่ะ ขอขอบพระคุณคำแนะนำที่ดีและเป็นประโยชน์

นกจะพยายามหัดเขียนแล้วนำมาแบ่งปัน ขอขอความกรุณาให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ

คำแสนดอย
เขียนเมื่อ

" ไม่มีอาวุธใดร้ายแรงเท่ากับกับส​ติปัญญาและความตั้งใจจริงของเรา​เอง

ใครเพียรก็ชนะ ใครมานะก็สำเร็จ "ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

คำแสนดอย
เขียนเมื่อ

ทุก ๆ อย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่มีอะไรหรอกที่ “สุข” หรือ “ทุกข์”ตัวเราเองต่างหากที่ไปกำหนด ตั้งกฏเกณฑ์กับมัน ทุกอย่างล้วนเริ่มต้นที่ใจ ถ้าเรานิ่งและสงบมากพอ เราจะรู้จักแยกแยะได้ว่าสิ่งไหน​ที่เราควรให้ความสำคัญ อดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ซึ่งคำตอบจริง ๆ ก็คือ “ปัจจุบัน” นั่นเอง^_^ ★˛˚˛˛°.˛.˛°˛.….:…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

คำแสนดอย
เขียนเมื่อ

ขอบพระคุณ G2K สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แห่งนี้ ณ.วันนี้ ตัวของนกได้ใช้ KM ไปดำเนินงานในพื้นที่งานวิจัยของตนเอง ประสบสำเร็จได้รับงานวิจัยอันดับที่๑ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขานวัตกรรมภูมิปัญญา อยากขอบพระคุณคลังความรู้ที่มีค่าแห่งนี้ ตลอดเวลาที่หายเงียบไปได้ทุ่มเทไปกับกับงานวิจัยและการทำความเข้าใจกับกระบวนการของ KM จนเข้าใจแจ่มชัดแล้ว จะตั้งใจแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าให้กับผู้ที่สนใจที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปํญญาท้องถิ่น..ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

คำแสนดอย
เขียนเมื่อ

กลับมาแล้ว..มาหาคลังความรู้และมิตรภาพที่แสนดีที่นี่ อบอุ่นยังเหมือนเดิมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

คำแสนดอย
เขียนเมื่อ

อยู่กับG2Kมานานหลายปีแล้ว อบอุ่นเป็นบรรยากาศของKMเป็นกันเอง ทำให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ได้รอบด้าน เป็นอิสระกับการค้นหาองค์ความรู้ ความบันเทิงต่างๆจากที่นี่

วันนี้มานั่งคิดถึงทบทวนถึงบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู็บ้านวังปลา ปางจำปีเมื่อวานนี้ ได้พบอุปสรรคของการจัดการความรู้ คือ ทุกคนไม่ยอมนำความรู้ที่สืบค้นจากชาวบ้านมาแชร์กัน ยังมีการกักตุนความรู้ และคนที่คิดว่าตนเองคิดถูกต้องไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆยังเอาตนเองเป็นที่ตั้ง  คิดหาวิธีการ จะทำอย่างไร?ให้ทุกคนเปิดใจกว้างขึ้น   

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

คำแสนดอย
เขียนเมื่อ

สวัสดีกับอนุทินแรกของฉัน ... ขอบคุณG2K ที่เป็นคลังรวบรวมขุมความรู้ ทำให้ฉันได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้จากที่นี่ไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย..ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคน อาจารย์ ปราชญ์ฯลฯทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ขอบคุณจากใจจริงความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี