ทองหยอด

พนักงานทั่วไป
Usernamewatcha
สมาชิกเลขที่46082
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
  • เป็นชาวจังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยกำเนิด
  • เกิดที่สมุย แต่โตที่แผ่นดินใหญ่
  • เรียนประถมที่โรงเรียนบ้านเขาตาสัก  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ที่บ้านทุ่งใส อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช 
  • มัธยมต้นที่โรงเรียนขนอม อำเภอขนอม  ปัจจุบันโรงเรียนนี้ยุบรวมกับโรงเรียนขนอมพิทยา  รุ่นสุดท้าย
  • มัธยมปลายที่โรงเรียนขนอมพิทยา  ม. 6 รุ่นแรก
  • จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทำมาหากิน

ทำงานครั้งแรกในชีวิตที่ได้เงินเดือน ที่วิทยาลัยครูเชียงใหม่ โดยทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ตั้งแต่ พ.ศ. 2527-2536  ต่อจากนั้นก็ย้ายไปหาประสบการณ์ที่ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทำหน้าที่พนักงานอัดสำเนา และได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ห้อง Self Access Centre ทำมาหากินที่นี่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2536-2540 จากนั้นก็เปลี่ยนที่ทำมาหากินอีกครั้งไปที่แห่งเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ นั่นก็คือที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน คิดว่าคงเป็นที่มั่นสุดท้ายแล้ว แรก ๆ ก็ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา  ต่อมาก็ได้รับมอบหมายให้ทำงานพิมพ์เอกสารราชการด้วย และได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานบริการเอกสารทั่วไป รับผิดชอบงานบริการเอกสารขององค์กร ต่อมาก็ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งอีกครั้ง เมื่อเดือนตุลาคม 2554 เป็นพนักงานธุรการ