เตือนย้ำความคิด สคส.ในหลวงปี45 "ขา"12แบบ "คน2ขา" ตัวปัญหา

          วันนี้นั่งหน้าคอมพ์ อ่านบันทึกและตอบท่านบล็อกเกอร์ที่มาคอมเม้นท์บันทึกของครูข้างถนนคนเดียวในสำนักงาน เพราะน้องที่พักด้วยกันเขากลับบ้าน แล้วจู่ ก็มีสิ่งมีชีวิตกำลังคืบคลานเข้ามาหา  เจ้าสิ่งนั้นคือ กิ้งกือ หรือ สหัสสบาท ผมจึงนึกถึง  สคส.ในหลวงปี 45  "ขา"12แบบ "คน2ขา" ตัวปัญหา ที่มอบให้ปวงชนชาวไทย ในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2545

 

        ส.ค.ส.2545ของในหลวง สาธยายด้วยเรื่องของ ขา ทรงยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีขาแตกต่างกัน 12 แบบ แต่ที่ขัดขาเก่งที่สุดก็คือ คนที่มี 2 ขา ทั้งขัดขาคนอื่นและตัวเอง โดยเฉพาะตอนพยายามยืนบนขาตัวเอง ทรงแนะทางแก้ปัญหาให้ใช้หัวควบคุมขาให้อยู่ในระเบียบ ส่วนพระราชดำรัสอวยพรพสกนิกรเนื่องในวันปีใหม่ ทรงเชื่อมั่นคนไทยจะช่วยแก้ไขปัญหาประเทศให้ลุล่วงไปได้แน่นอน ถึงแม้จะเกิดเหตุร้ายขึ้นในโลกและในประเทศจนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ก็ตาม แต่การทำมาหากินก็ไม่ถึงกับฝืดเคืองมากนัก ทรงย้ำให้ทุกคนตั้งมั่นที่จะช่วยตัว-ช่วยชาติ เพื่อรักษาชีวิตความเป็นอยู่อันปกติของเราไว้ เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานส.ค.ส.ถึงพสกนิกรชาวไทยดังเช่นทุกปี โดยส.ค.ส.ปีนี้ พระองค์ทรงประดิษฐ์ขึ้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนทุกครั้ง มีข้อความดังนี้ ส.ค.ส. พ.ศ. ๒๕๔๕ สวัสดีปีใหม่ เรื่องขา มีหลายชนิด หลายอาการ หลายเจ้าของ 1.เอกบาท : หอยทาก (มีรูปหอยทากประกอบ) 2.ทวิบาท (รูปคน) 3.ตรีบาท (รูปขาตั้งกล้อง  คนแก่ถือไม้เท้า) 4.จตุรบาท (รูปสุนัข) 5.ปัญจบาท ปลาดาว (รูปปลาดาว) 6.ฉบาท แมลงวัน (รูปแมลงวัน) 7.สัปตบาท ยุงกินเลือด (รูปยุง) 8.อัฐบาท ปลาหมึกยักษ์ (รูปปลาหมึกยักษ์) 9.ทศบาท ปู (รูปปู) 10.สตบาท ตะขาบ (รูปตะขาบ) 11.สหัสบาท กิ้งกือ (รูปกิ้งกือ) 12.ทศสหัสบาท เรื่องขา มีหลายปัญหา : ถ้ามีขาย่อมมีปัญหาขัดกัน มียิ่งมากยิ่งขัดมาก แต่ปรากฏว่าขัดขาเก่งที่สุดคือทวิบาท : ขัดทั้งคนอื่น ขัดทั้งตัวเอง (โดยเฉพาะยิ่งตอนพยายามยืนบนขาของตัวเอง) การแก้ปัญหา เรื่องขา : ให้ใช้ หัว คือสมอง ควบคุมทุกส่วนของตัว รวมทั้ง ขา ให้อยู่ในระเบียบ ขอจงมีความสุขความเจริญ Happy New Year ก.ศ.9 ปรุง 311059 ธ.ค. 2544 มหาวิทยาลัยปูทะเลย์ มิถิลา ๒๕๔๕ ค่ำวันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ อวยพรปีใหม่ให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าว่า ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกคน ต้องขอขอบใจท่านที่มีไมตรีจิต สนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทั้งปวงด้วยดี ทำให้มีกำลังใจเป็นอย่างยิ่ง ในขวบปีล่วงมานี้เหตุไม่ปกติเกิดขึ้นหลายอย่างทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้นจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บางเรื่องก็ก่อให้เกิดความวิตกร้อนใจ บางเรื่องก็กระทบกระเทือนความเป็นอยู่ อาชีพ และเศรษฐกิจทั้งของเอกชนและบ้านเมืองโดยส่วนรวมอย่างมาก ความจริงแล้วถ้าเราพิจารณาดูสถานการณ์รอบตัวให้ทั่วจะเห็นได้ว่าประเทศเราต้องประสบกับวิกฤตการณ์ด้านต่างๆติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี แต่ด้วยความรู้เท่าทันและความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคนที่ช่วยกันประคับประคองแก้ไข บ้านเมืองของเราจึงยังมั่นคงเป็นปกติอยู่ ใครจะไปไหนมาไหนก็ยังทำได้สะดวก การทำมาหากินก็ยังไม่ถึงกับฝืดเคืองมากนัก ทำให้มั่นใจได้ว่าหากจะมีอุปสรรค ปัญหาหรือเหตุไม่ปกติใดๆ เกิดขึ้น คนไทยเราจะร่วมกันคิดอ่านและช่วยกันปฏิบัติแก้ไขในทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปได้อย่างแน่นอน ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายตั้งความหวังตั้งความเพียรให้มั่นคงไว้ ที่จะช่วยตัว ช่วยชาติ ให้หนักแน่นเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อธำรงรักษาความเป็นอยู่อันเป็นปกติของเราไว้ พร้อมกับสร้างสรรค์จรรโลงบ้านเมืองไทยให้เป็นที่อยู่ที่อาศัยที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันด้วยความวัฒนาผาสุกตลอดไป ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยให้มีความสุขกาย สุขใจ และประสบแต่สิ่งพึงประสงค์ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

ข้อมูลจาก http://www.matichonbook.com/newsdetail.php?gd=44509

     น่าจะให้รัฐบาล หมักนอมีนีได้อ่าน และปฏิบัติตามนะครับ จะได้ใช้หัว  "สมอง" ในการแก้ปัญหา จะดีกว่าขัดขากัน อยู่อย่างนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูข้างถนนความเห็น (7)

สวัสดีค่ะ  คุณ ครูข้างถนน

 • ค่ะ เป็นสัจธรรมค่ะ
 • ทั้งชีวิตท่าน และชีวิตเรา
 • แต่ไหน ๆ ขณะนี้ เรายังมีกันและกัน จึงต้องฉกฉวยโอกาสทำดีให้แก่กันและกันไว้ค่ะ
 • ขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนและร่วมแลกเปลี่ยนนะคะ
 • เป็นกำลังใจให้กับสิ่งที่ ครูข้างถนน กำลังทำเช่นกันนะคะ
เขียนเมื่อ 

เราคือ ข้าแห่งแผ่นดิน ... ครับ ...

เรารักในหลวง เพราะท่านคิดและทำเพื่อความสุขของคนไทยตลอดพระชนมชีพของท่าน

นักการเมืองที่น่าเบื่อเหล่านั้นที่ทำเพื่อตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่รู้ว่าคนที่เลือกเขามาจะมองออกไหม

น้อมรับครับ :)

สวัสดีครับ ผอ. นายประจักษ์

 • ขอบพระคุณที่แวะมาทักทายครับ

ไปเวียนเทียนกันเถอะ

สวัสดีครับคุรครูปู

 • ยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • มีความสุขกับสิ่งที่ทำเพื่อคนที่คุณครูรัก
 • ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับอาจารย์Wasawat Deemarn

 • เกิดเป็นคนไทยต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน และ
 • ตอบคุณพระมหากษัตริย์ ที่เป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยครับ
 • ขอบคุณที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ
เขียนเมื่อ 

ร่วมปฎิวัติการศึกษาเพื่อความเป็นไท

http://gotoknow.org/blog/plays-learns/320506