ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (33) ชั่วโมง ลปรร. เรื่องกิจกรรมผู้สูงอายุ ตอนที่ 13 เรื่องเล่า กลุ่มฟันดี ชีวีมีสุข

กลุ่มนี้ ทพ.ปกรณ์ จิตรกฤษฎากุล จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เป็น Facilitator ค่ะ ... อู้ฮู กลุ่มนี้ไม่มี Note

 

ในเวทีใหญ่ กลุ่มได้ขึ้นไม่หมดทุกกลุ่มค่ะ เนื่องจากเวลาเหลือน้อยมาก ผู้สูงอายุเลิกประชุมช้าไปมาก มาก เลย ต้องขออภัยผู้เข้าประชุมไว้ ณ ที่นี้ด้วย เพราะว่ากิจกรรมค่อนข้างแน่นมาก ... แต่ก็ยังมีผู้เข้าประชุมอีกมากมายเลยนะคะ ที่อยู่รับฟังการประชุมจนจบหลายการ แล้วก็คงจะกลับไปพักผ่อนกันอย่างมีความสุข (อิอิ เข้าข้างตัวเองหน่อย) ... เพราะว่าสลบไสลไปเลย

จึงขอนำเรื่องในกลุ่มมาเล่าต่อ ซึ่งก็ได้มากจากใบสรุปการประชุม และจากบันทึกใน Flipchart ละค่ะ

กลุ่มที่ 4 ... กลุ่มฟันดี ชีวีมีสุข ... กลุ่มนี้ ทพ.ปกรณ์ จิตรกฤษฎากุล จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เป็น Facilitator ค่ะ ... อู้ฮู กลุ่มนี้ไม่มี Note ค่ะ เป็นความคลาดเคลื่อนจากดิฉันเองที่ลงชื่อ note แล้วไม่ได้ตรวจสอบว่า ไม่ได้มา หมอปกรณ์ก็เลย โซโล เองเลย น่ารักมากเลยค่ะ

กลุ่มนี้มีเรื่องเล่าจากชมรมผู้สูงอายุแจ้ห่ม ลำปาง คุณแม่สมแสงมาเล่าไว้ว่า

กิจกรรมที่ทำนั้น

 • ผู้คิด คือ สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ กำลังสำคัญ คือ ผู้สูงอายุที่เข้าโครงการ Early retire จากข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมที่ทำ คือ อบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพช่องปาก 3-4 เดือน ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่คิดขึ้นเอง ตรวจความสะอาดด้วยการใช้สีย้อมฟัน และสอนแปรงฟันเพิ่มเติม
 • เริ่มจากการติดต่อ จนท.รพ. แจ้ห่ม มาอบรม 3-4 ครั้ง ทันตแพทย์คุยภาษาวิชาการ แล้วไม่เข้าใจ จึงให้ผู้สูงอายุในชมรมไปเขียนรูปมา เข้าใจง่ายขึ้น
 • ทันตแพทย์แจกแปรง และยาสีฟัน ... ทันตแพทย์ให้ความสนใจผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรมฯ
 • ผู้สูงอายุไม่อายฟัน เพราะตกลงใจเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
 • เอาไม้พันสำลีจิ้มสีย้อม สีแดงย้อมฟัน แล้วป้ายให้ทั่วปาก ให้บ้วนน้ำ ดูคราบสีที่ยังติดฟันอยู่ (3-4 เดือน ครั้ง) ดูว่า แปรงฟันดีขึ้นหรือไม่ คะแนนเปลี่ยนแปลงไหม เช่น 3-0

ผลจากการจัดกิจกรรม

 • สามารถตรวจฟันตัวเอง เพื่อนร่วมชมรม และคนในครอบครัวได้
 • กำลังจะปรับปรุงการตรวจใหม่ ให้บันทึกว่า ฟันผุ ฟันโยก ฟันถอน ฟันไม่บิ่น กี่ซี่
 • เครื่องมือที่ใช้ตรวจ ใช้ไม้พันสำลี หรือไม้จิ้มฟัน
 • ชอบสมุดประวัติของแต่ละคน ขอจากสาธารณสุข
 • ผู้ใส่ฟันเทียมไม่ย้อมสี ให้ย้อมเฉพาะฟันจริงที่เหลือ
 • สมาชิกในชมรมเต็มใจทำกิจกรรมอื่นๆ มากขึ้น

ความภูมิใจที่ได้ทำกิจกรรมนั้น ก็คือ ... รู้สึกดีใจที่ได้เป็นหมอฟัน อบอุ่นใจให้บริการดีขึ้น

 

 รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (2)

 • ขอบคุณค่ะ อ.ประจักษ์
 • วันนี้ไปเวียนเทียนที่ไหนคะ