ความเห็น 659644

เตือนย้ำความคิด สคส.ในหลวงปี45 "ขา"12แบบ "คน2ขา" ตัวปัญหา

เขียนเมื่อ 

เราคือ ข้าแห่งแผ่นดิน ... ครับ ...

เรารักในหลวง เพราะท่านคิดและทำเพื่อความสุขของคนไทยตลอดพระชนมชีพของท่าน

นักการเมืองที่น่าเบื่อเหล่านั้นที่ทำเพื่อตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่รู้ว่าคนที่เลือกเขามาจะมองออกไหม

น้อมรับครับ :)