ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (34) ชั่วโมง ลปรร. เรื่องกิจกรรมผู้สูงอายุ ตอนที่ 14 เรื่องเล่า กลุ่มที่ 5 เจ้า

กลุ่มนี้ Facilitator ก็คือ คุณลินดา สิริภูบาล และ Note taker คือ หมอแบ็งค์ ทพ.ณัฐพงค์ กันทะวงศ์ จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ทั้งคู่

 

กลุ่มนี้ไม่มีชื่อ ... ก็ไม่เห็นตั้งชื่อไว้อ่ะจ้า ก็คือ กลุ่มที่ 5 เจ้า ... กลุ่มนี้ Facilitator ก็คือ คุณลินดา สิริภูบาล และ Note taker คือ หมอแบ็งค์ ทพ.ณัฐพงค์ กันทะวงศ์ จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ทั้งคู่เลยค่ะ

กลุ่มที่ 5 เล่าเรื่องของชมรมผู้สูงอายุ รพ.ท่ายาง ค่ะว่า

ชมรมผู้สูงอายุ รพ.ท่ายาง ทำกิจกรรมเรื่อง "รักษาความสะอาดช่องปาก"

จุดเริ่มต้นจากเฮียใหญ่ของเรา ทพ.วรศักดิ์ จาก ศูนย์ฯ 4 ราชบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟัน พระราชดำรัสของในหลวง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ และเชื่อว่าปฏิบัติตามจะให้ประโยชน์ และผู้เล่าเจอปัญหาสุขภาพช่องปากกับตนเอง จากนั้น กรรมการพร้อมชมรมได้ดำเนินการต่อ

  • ประชุม ตั้งเป้าหมายคือ เพื่อให้สมาชิกมีสุขภาพฟันแข็งแรง ปลอดภัย
  • วางแผน ตั้งกรรมการกลุ่มย่อย มีผู้รับผิดชอบ (กลุ่มละประมาณ 10 คน) ทำหน้าที่ตรวจสุขภาพช่องปาก จับคู่ตรวจฟัน เปลี่ยนกันตรวจฟัน

ผลของกิจกรรมก็ทำให้

  • สมาชิกในชมรมมีการดูแลทำความสะอาดช่องปากดีขึ้น  ประมาณ 75%
  • ได้รับความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปาก
  • ผู้สูงอายุนำความรู้ เอากลับไปใช้กับตนเอง ใช้กับลูกหลาน คู่สมรส คนในครอบครัว สอนแปรงฟัน ตรวจฟันให้ลูกหลาน

ส่วนผู้เล่าก็บอกว่า "ตนเองได้ความสุขใจ คนที่ได้รับความรู้มีผลดีต่อร่างกาย สุขภาพฟันดีขึ้น"

 รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (1)