ความเห็น 3021381

เยาวชนจิตอาสาสร้างค่านิยมใหม่ ก้าวพ้นภัยยาเสพติด ของโรงเรียนหนองโพวิทยา จ.ราชบุรี

เขียนเมื่อ 
 • อ.นุ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • ก้ามปู
 • Bright Lily
 • แผ่นดิน
 • pa_daeng
 • วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
 • เพชรน้ำหนึ่ง
 • หนูรี
 • krutoom
 • อิงจันทร์ ณ เรือนปั้นหยา
 • Sila Phu-Chaya
 • ทิมดาบ
 • Dr. Ple
 • kunrapee
 • ชลัญธร
 • พ.แจ่มจำรัส
 • KRUDALA
 • ...ปริม ทัดบุปผา...
 • tuknarak
 • คุณมะเดื่อ
 • Pojana Yeamnaiyana Ed.D.
 • ไอดิน-กลิ่นไม้
 • พีรวัศ กี่ศิริ
 • ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
 • ครูทิพย์
 • น้อย น้ำพอง
 • อักขณิช
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่เยาวชนจิตอาสาของเราค่ะ
 • หลานเพชรน้ำหนึ่ง...น้องๆปฎิบัติการครบวงจรของการรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดค่ะ
 • น้องTuknarak...ช่วยกันเสริมหนุนเชิดชูกิจกรรมของเยาวชนคนดีค่ะ
 • น้องอิงจันทร์...เด็กคิด...เด็กทำ..นำตนผ่านพ้นภัยยาเสพติดนะคะ..
 • น้องหนูรี...ยินดีมากค่ะที่เห็นคุณค่าของโครงการดีๆเช่นนี้
 • น้องพ.แจ่มจำรัส..ขอบคุณที่มาให้กำลังใจเยาวชนของเราเสมอค่ะ
 • น้องDr.Ple...อยากให้เป็นแรงบันดาลใจในการรณรงค์ต้านภัยร้ายแรงนี้อย่างกว้างขวางค่ะ
 • น้องชลัญธร...สุขใจกับภาพน่ารักของคุณย่าและหลานไจ่ไจ๋ค่ะ...ดีใจมากๆที่มาเยี่ยมอ่านกิจกรรม ดีๆเพื่อสังคมของเยาวชนจิตอาสานี้ ...คิดถึงเช่นกัน หายยุ่งๆเรื่องสุขภาพหรือยัง?...ขอให้กำลังใจสู้ๆนะคะ
 • น้องครูทิพย์...ดีใจมากค่ะที่เห็นคุณค่าของโครงการนี้ที่เข้มแข็งมากๆ
 • น้องอ.นุ....ยินดีมากค่ะที่มาร่วมชื่นชมกับความใส่ใจในการป้องกันและแก้ไขพิษภัยนี้ของเยาวชนจิตอาสาของเราค่ะ
 • น้องkrutoom...จากการพบเห็นปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน...โครงการที่เข้มแข็งนี้จึงริเริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • น้องKRUDALA...เยาวชนจับมือกันขับเคลื่อนรณรงค์สร้างจิตสำนึกห่างไกลยาเสพติด..ก่อตัวเป็นพลังจากรากฐานต่อยอดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ
 • น้องดร.ขจิต...ฝากเผยแพร่ต่อในสถานศึกษาทุกระดับด้วยนะคะ...นี่คืออีกแบบอย่างหนึ่งที่ได้เคยคุยกันไว้แล้วเรื่อง "การระเบิดจากภายใน" ของงานจิตอาสา ค่ะ
 • น้องปริม...ด้วยพระบรมราโชวาท ที่สะท้อนความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้เสพยาเสพติด ได้เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนจิตอาสาเหล่านี้ มุ่งมั่นรณรงค์อย่างเข้มแข็งค่ะ
 • น้องก้ามปู...จิตอาสาฝังอยู่ในสำนึกดีๆของเด็กๆ ที่จะเป็นรากฐานอันมั่นคง ของสังคมต่อไปค่ะ...
 • น้อง pa_daeng...เล่าไปชื่นชมไปกับผลงานดีๆ...มีมาแบ่งปันอีกอย่างต่อเนื่องค่ะ...
 • น้อง Bright Lily...มีหรือที่พี่ใหญ่จะทอดทิ้งน้องสาวน่ารักคนนี้....ขอบคุณเช่นกันที่มาเยี่ยมอ่านสม่ำเสมอค่ะ
 • น้องหมออนามัยทิมดาบ...ยินดีมากค่ะที่เห็นคุณค่าของการแบ่งปันความห่วงใยต่อสังคมเช่นนี้ค่ะ
 • น้องแผ่นดิน...ร่วมกันสนับลนุน...ช่วยกันเผยแพร่..สร้างแรงบันดาลใจดีๆให้ขยายผลต่อๆกันไปค่ะ

….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/533756