บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจันทร์จิรา วงค์กา (ภาคเรียนที่ 2/2559)

วันที่ 46 นิเทศครั้งสุดท้าย 06022560

เขียนเมื่อ  08 Feb 2017 @ 22:29
602

วันที่ 44 Math Walk Rally ABCM 01022560

เขียนเมื่อ  06 Feb 2017 @ 22:20
811

วันที่ 36 วันเด็ก 13012560

เขียนเมื่อ  14 Jan 2017 @ 21:37
831

วันที่ 35 ของขวัญวันเด็ก 11012560

เขียนเมื่อ  11 Jan 2017 @ 15:12
761

วันที่ 34 สอบบัณฑิตเเนะแนว 10012560

เขียนเมื่อ  10 Jan 2017 @ 15:45
311

วันที่ 30 Happy together 30122559

เขียนเมื่อ  03 Jan 2017 @ 20:50
3911

วันที่ 29 ของขวัญปีใหม่ 29122559

เขียนเมื่อ  29 Dec 2016 @ 21:26
821