วันที่ 43 สัมนาโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ 31012560


การศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันระหว่าง กศจ. กับ ภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ร่วมคิดและกำหนดทิศทางความต้องการในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนได้เอง โดยจัดที่ ศูนย์ประชุมและเเสดงสินค้านานาชาติ สิริกิติ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลงานโดดเด่นสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ที่ผ่านมา ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และสาธารณะชนทั่วไปเทศได้รับทราบ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถที่เป็นความสำเร็จตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อแสวงหาแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ตามหลักวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในหน่วยงาน สถาบัน สถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้ที่มีผลงานดีสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ และสร้างการมีส่วนร่วม ความตระหนัก ความภาคภูมิใจกระชากเชียงใหม่เชียงใหม่ในการที่จะร่วมมือสร้างสรรค์การปฏิรูปการศึกษาของเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมหลักในการจัดงานจะมี การโครงการพระราชดำริทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การความเป็นมาและภาพความสำเร็จการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) นิทรรศการและผลสำเร็จที่เป็นผลงานสุดยอดของหน่วยงานสถานศึกษา ตามปณิธานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ “รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง แสวงสัมมาชีพ” และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเชียงใหม่ และสร้างความตระหนักในการพัฒนาเชียงใหม่โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนา และในส่วนของกิจกรรมเสริม จะเป็นการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ตามประเด็นในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่17 ห้องประชุม โครงการเด่นตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 2 โครงการ คือ โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง และโครงการหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ การแสดงความสามารถของเด็ก เยาวชน พลเมืองเชียงใหม่ ที่เป็นสุดยอดตามปณิธานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ การจำหน่ายสินค้าผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะนำสู่สัมมาชีพและทักษะการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต พิธีเปิดงาน แสดงความก้าวหน้า ความมุ่งมั่น และผลงานที่ผ่านมาในการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ และบรรยายพิเศษ จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และการแสดงภาพถ่ายเรียนรู้ 25 อำเภอ

ที่มา : http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/56067...

ทางโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศเองก็ได้จัดห้องสัมนาเกี่ยวกับการผลิตครู เราเองก็ได้เป็นตัวเเทนของนักศึกษาในโครงการที่ร่วมเสวนากับอาจารย์ ประกอบไปด้วย รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ ดร.นันท์นภัส ปัญญาโกญ อาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์แบบเต็มรูป ผู้อำนวยการบุญเลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภณ ครูปรียานุช ตัวเเทนครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนสันป่าสักวิทยา และเพื่อนร่วมโครงการอีก 2 คน เราได้รับผิดชอบเสวนาในหัวข้อ การสมัครเข้าโครงการ การเข้าค่าย Pre University และกิจวัตรประจำวันของนักศึกษาหอใน ยอมรับว่ามีความตื่นเต้นมาก ที่ต้องมาเป็นตัวเเทนในการทำงานเช่นนี้ แต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากของชีวิตอีกอย่างหนึ่ง โดยเราก็ทิ้งท้ายกับการทำหน้าที่นี้ไว้ว่า "เขาบอกว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เราก็คิดว่าการเข้าค่าย Pre University เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการใช้ชีวิตนักศึกษาครู"

ในตอนท้าย เราก็ได้รับความวางไว้วางใจจากเพื่อน ๆ ให้กล่าวจบการเสวนา เราเองก็ได้ให้คำนิยามของโครงการนี้ไป โดยขอใช้บทกลอนจาก อาจารย์พนัส ปรีวาสนา อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือที่เรารู้จักในสังคมแห่งนี้ว่า แผ่นดิน มาใช้ในการนิยาม ดังนี้

ในโลกนี้มีที่มากมายนัก แต่มีที่รู้จักไม่กี่ที่ ....มันก็มีความหมายว่าสิ่งที่เราเรียนรู้นั้น ที่อาจรวมทั้งชีวิต เป็นสิ่งเล็ก ๆ ที่เราได้เรียนรู้ ยังมีอะไรอีกมากที่ยังไม่รู้ ไม่เคยไป เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเราเอง ได้จากผู้อื่น

ในโลนนี้ผู้คนล้วนมากมี แต่มีคนรู้จักดีไม่กี่คน .... การที่เราจะประสบความสำเร็จในการสอนหรือทำสิ่งต่าง ๆ นั้น มันเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง และรู้จักเพื่อนร่วมงาน รู้จักตัวนักเรียน ถ้าเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ดี สิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นก็คือ เราสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

ดีใจและภาคภูมิใจอย่างที่สุด ที่ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นามว่าราชภัฏ ตอนนี้ลูกเป็นคนของพระราชาเเล้ว ต่อไปว่าที่ครูอย่างลูก ก็จะเป็นข้าของแผ่นดินให้ได้ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินที่ได้อยู่อาศัยจนแผ่นดินจะกลบหน้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เราจะก้าวไปด้วยกัน ถึงเเม้บางครั้งจะไม่พร้อมกัน แต่จะไม่ทิ้งกันไว้กลางทางอย่างเเน่นอน

หมายเลขบันทึก: 622757เขียนเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2017 10:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2017 10:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี