รายวิชาศึกษาทั่วไป : ๐๐๓๖๐๐๖ ภาวะผู้นำ ๒-๒๕๕๙ (๔) ภาวะผู้นำ

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนหัวเรื่อง "ภาวะผู้นำ" ได้ที่นี่ เป็นฉบับเดียวกับที่เคยแชร์ไฟล์ให้แล้วในกลุ่มเฟสของรายวิชา ก่อนที่จะมีการบรรยายพิเศษของ ผศ.ดร.พชรวิทย์ จันทรศิริสิร ในวันที่ ๓๑ มีนาคมที่ผ่านมา

บันทึกนี้ได้สรุปองค์ประกอบของ "ภาวะผู้นำ" ในทัศน์ของผู้รู้ต่าง ๆ ที่ได้ยอมรับกัน ในลักษณะคล้ายแผนภาพเพื่อให้ดูง่ายขึ้น และผู้สนใจสามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ใด ๆ ... นิสิตสามารถศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำได้จากบันทึกของคุณสมพิศ ครูมัม ได้ที่นี่ (ขออภัยหากชื่อผิด)
เพียงเอาภาพเหล่านี้ไปถกเถียงแทนที่จะนำไปท่องจำ ก็สามารถพัฒนาความเข้าใจเรื่องภาวะผู้นำได้มากโข แน่นอนครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานการศึกษาทั่วไปความเห็น (0)