ดอกไม้


ถวิล
เขียนเมื่อ

คณะรัฐมนตรี
        วันนี้ได้อ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทราบว่า มีทั้งหมด 16  หมวด 279 มาตรา


หมวด ๘
คณะรัฐมนตรี

            มาตรา ๑๕๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน
ประกอบเป็น คณะรัฐมนตรี (นายกฯ 1 และ ครม.อีกไม่เกิน 35 รวม 36 คน)
            แบบทดสอบจะถามว่า ครม.มีทั้งหมดกี่คน ? ตอบ 36
            มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน
            นายกรัฐมนตรี ต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙
ไม่ต้องเป็น ส.ส. ก้ได้ (ต่างจากรัฐธรรมนูญ 2550 นายกฯ ต้องมาจาก ส.ส.)

           ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

            นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง</p><p></p>ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี