อนุทินล่าสุด


วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ
     ทุกๆสัปดาห์ส่วนใหญ่คนเราจะมีความสุข ในวันสุดสัปดาห์คือวันศุกร์แต่ที่นี่เหมือนกันหมด เพราะเราไม่มีความสุข ความสุขเกิดจากภายในต้องสร้างสุขให้เป็นจากภายในเราจึงจะมีความสุขที่แท้จริง  พระท่านบอกว่าสวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ เป็นปริศนาธรรมให้คนรู้จักละวาง ปลดปล่อยสิ่งที่"เป็นทุกข์" ออกจากจิต หากจิตเป็นนาย "ทุกข์" กายย่อมทุกข์ตารม เปรียบเปรยองค์กร "หัวหน้า" หรือ ผู้อำนวยการ ทุกข์ องค์กรก็ป่วย หรือ"ทุกข์" ตามไปด้วย ไม่มีประโยชน์ "หัดมองตน" หรือมองดูจิตตนเองแล้วจะยังประโยชน์ให้กับชีวิตและ สมาชิกองค์กร


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

ตอนนี้อายุ ๕๕ ปี เต็มวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อายุจะครบ ๕๖ ปี เวลาที่เหลืออยู่คือการทำหน้าที่พ่อส่งเสียให้ได้รับการศึกษาสูงที่สุดตามกำลังสติปัญญาลูก ๒ คน ที่ภรรยาคนแรกทิ้งไว้สั่งเสียก่อนสิ้นใจว่าดูแลลุกให้ดีๆได้รับการศึกษาสูงที่สุด คนแรกอาศัยอยู่กับคุณยายเพราะ เป็นยาใจของทุกคนที่นั้นเราต้องยอม เพราะลูกเวลาคิดถึงก็จะโทรให้มาหามารับไปค้างคืนที่บ้านที่ซื้อไว้ ใกล้ๆกันไม่เกิน20 นาที อีกคนเรียนอยู่ต่างจังหวัดอยู่กับ ย่าที่ชัยนาท เพราะสภาพแวดล้อมที่บ้านเราไม่เหมาะสำหรับเขา ที่ถูกพ่อแบ่งปันความรักให้น้อยไปรู้สึกสูญเสียและถูกแบ่งความรัก อีกประการอิสระภาพจากการกระทำอะไรขัดแย้งกับ คนข้างกายพ่อทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ด้วยเริ่มมีความต้องการอิสระ เพราะเข้าสู่วัยรุ่น จึงต้องให้ไปอยู่ครอบครัวใหญ่ที่ต่างจังหวัด ให้ย่า อาว์ ขัดเกลาและเติมเต็มความรักที่พร่องไปจาก พี่ๆ น้องๆที่นั้นและคุณย่าที่รักมาก เราจะทำอย่างไรชีวิตที่เหลืออยู่นอกจาก การปล่อยวาง และทยานอยากกับตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ตามพลังการทำหน้าที่จนลืมนึกถึงคนที่ต้องรับผิดชอบ ๒ คนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ
 ความมั่นคงในสภาวะการณ์ต่างๆ......สามารถคลี่คลายได้ด้วยสติ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

วันนี้ เป็นวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ อีก ๓ วัน จะเป็นวันมหามงคลจัดงานที่หน้าพระอุโบสถวัดท่าตำหนักให้ประชาชนได้ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยลงนามถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนชัยถวายพระพรความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

  การเตรียมพัฒนาองค์การเพื่อให้เกิดทีมงาน ประสานรอยร้าว ก้าวพ้นความขัดแย้งได้เตรียมวิทยากร สถานที่ และแผนงานหลวมๆไว้แล้ว ตามกำลังเม็ดเงินรอคอยเพียงจังหวะและเงื่อนเวลาที่เหมาะสม วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2554 น่าจะเป็นช่วงที่ว่างเว้นจากภารกิจแต่ก็มีข้อจำกัดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน 2/2554 ใครจะรับผิดชอบต้องวางแผนรับสมัครก่อนให้ได้มากที่สุด วิทยากรเป็นเพื่อนนักศึกษาป.โทสมัยอดีตที่ มศว และเป็นนักฝึกอบรมอาชีพ เป็นมัคคุเทศ์ก และมืออาชีพด้านบันเทิงชื่อชั้น นายณัฐเสกศ์   น้อยสมบูรณ์ และผู้บริหารมืออาชีพด้านองค์การ คือนายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน จังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่น่าจะเป็นรีสอร์ทที่อำเภอบางคณฑี หรือแก่งกระจาน เพราะที่นั้นมีเพื่อนอีกคนเป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง  สุนันทา การเวกความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

         กว่า ๗ เดือนมาอยู่ที่ นครชัยศรี มีความเปลี่ยนแปลงในทาง บวก และลบ เป็นเรื่องปรกติของการบริหารงาน ย่อมมีคนชอบและไม่ชอบ แต่สิ่งที่ได้รับคือ....ความเข้าใจคนมากขึ้น ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน....เพิ่มมูลค่าให้องค์กรและตัวบุคคล..เป็นเครดิตงานที่ไม่อาจจะแสวงหาได้จากการเรียนรู้......แต่ได้จากการนำทฤษฎีผสมผสานกับการปฏิบัติจริง...ของทุกคนผู้บริหารเป็นเพียงผู้ออกแบบ...และตัดสินใจทำหรือไม่ทำ...แต่วันนี้เงื่อนไขทางสังคมเพิ่มมากขึ้น...คนที่คาดหวังคือผู้รับบริการมิใช่ผู้บังคับบัญชา....หากคิดจะทำเพื่อตอบสนองผู้บริหารเพียงด้านเดียว...มวลชนจะเสียโอกาสการเข้าถึงความต้องการ.....ผู้บริหารต้องบริหารช่วงเวลา จังหวะและเม็ดเงิน  โดยเฉพาะต้องกระจายอำนาจการตัดสินใจ....กระจายโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมคิด...ร่วมทำ...ร่วมแก้ปัญหา...ร่วมรับผลประโยชน์ ตามทฤษฎี 5 ร่วม ของโคเฮนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

 วันนี้ เวลา 11.00 น. กำหนดการไปรับมอบเครื่องรับโทรทัศน์ให้ กศน ตำบลศรีมหาโพธิ์โดยมีพิธีการรับจาก นายก อบต.ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี จัดห้องสมุด กศน ตำบลท่าตำหนักต่อให้เสร็จ หลังจากนั้น รับรองเพื่อนรัก วีรวัฒน์ สุนทรนันท์ เดินทางกลับจาก สัตหีบ ชลบุรี มาพัก 1 คืน เพื่อเดินทางไปราชการต่อที่ ปรินส์พาเลซ กรุงเทพฯ ในวันรุ่งขึ้น 13 กุมภาพันธ์ 2554 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2554ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

  กว่า 8 เดือนที่ไม่ได้บันทึกอนุทินชีวิตเรื่องของตนเองลง g2 k เพราะอาจจะไม่มีเวลาจัดการกับตนเองสำหรับเรื่องต่างๆ พรั่งพรูมามากมาย ทั้งโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง การเปิด ศูนยื กศน ตำบลแหล่งเรียนยรู้ราคาถุก การดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ 3 หลักสูตร ในปีการศึกษาเดียว เพราะเป็นจังหวัดนำร่องให้หลักสูตรทดลอง ก้ขอขอบคุณวาสนา และโอกาสที่มารับราชการ กศน. ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจนกลายเป็นผู้มีมุมมองเกี่ยวกับวงเวียนชีวิต ผู้คนมากมาย หลายระดับความรู้ ความคิด และแรงบันดาลใจของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งได้ทบทวนตนเองตลอดเวลา นี่คือโชคโดยแท้ที่เป็นข้าราชการในสังกัด กศน. และภายใต้พระบรมโพธิสมภาร รัชกาลที่ 9ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

    วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มีเวลา..บันทึกบล็อก...เพราะมีภารกิจมานอนค้างคืนและทำงานที่คั่งค้างเรื่องการประเมินโครงการที่ถูกเร่งรัดจัดการกับปัญหาการเขียนรายงาน บทที่ 1 ในสำนักงานกศน.ปากท่อมีคนเดียวที่สามารถเขียนแล้วอ่านเข้าใจพุดไปเดียวจะว่าชมเชยตนเอง..เพราะท่าน ดร.ปาน  กิมปี แวะมาเยี่ยมติดตามดูการปฏิบัติงานที่ กศน.ปากท่อเมือ่ต้นเดือน....รู้ทั้งรู้ว่าการเขียนรายงานการปะเมินโครงการคือหน้าหนึ่งของการวิจัยนั้นเอง...เริ่องที่ต้องเขียนคือ การประเมินโครงการจัดกิจกรรมการศีกษาเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในอำเภอปากท่อภายนใต้บริบท การวิเคราะห์ความต้องการ  หลักสุตร แผนจัดกิจกรรม กิจกรรม การวัดประเมินผลกิจกรรม เป็นต้น ขณะนี้เสร็จไปแล้ว บทที่ 1ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

สวัสดีความเศร้า...กับการครองตนชายวัยทอง 53 ปีที่เริ่มต้นกับสิ่งที่เรียกว่า ท้าทายชีวิตกับโรคภัยที่เริมเบียดเบียน เช่น คลอเรสโตรอลความดันโลหิต หลอดเลือดอุดตัน หัวใจ และปริฑันต์ ทรัยรอยด์และสุดท้ายโรคนอนไม่หลับเครียดจากงานความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

ความโกธรวิ่งเข้ามาชนอีกแล้ว..เวลา11.35 น.ได้รับโทรศัพท์ตัดเพ้อต่อว่าจากอดีตครู กศน.ที่กำลังถูกสอบสวนว่าสั่งให้พาใครไปสอบสวน..หลงทางปล่อยให้รอแล้วรอเล่าหมายความว่าอย่างไร.....ระเบิดอารมณ์ตามสายว่าสแล้วผมเป็นใครไปสั่งกรรมการที่มาสอบได้หรือ..?เอาส้นเท้าคิดหรือเปล่าไอ้....ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551 เวลา เช้าถึงเที่ยง ทบทวนตรวจคัดข้อสอบวิชา วิทยาศาตร์ ที่ครูช่วยกันออกมาว่าถุกต้องตามสาระหรือไม่เพื่อคัดเป็นชุดข้อสอบที่ใช้จริงในภาคเรียนนี้  บ่ายเดินทางไปตรวจดูบ้านที่ไม่มีคนอยู่เดินทางกลับมาร่วมงานสวดพระอภิธรรมวัดดาวลอยที่ปากท่อ 20.00 นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2551 ตั้งใจไปนิเทศงานที่ ศรช.ทุ่งหลวง กับที่ ศรช.ไทยประจัน..เพราะมีกิจกรรมการพบกลุ่มที่น่าสนใจหลายเรื่อง ครูรุ่งนภาเธอขยันเขียนแผนการสอน จะไปดูตรงกับแผนที่เขียนใหม? และคุณครูสมพงษ์เปิดห้องเรียน คอมพิวเตอรที่ รร.แม่ประจันจะไปดูความพร้อมศักยภาพ..ข้อจำกัดเพื่อหาทางสนับสนุนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00 น.นัดหมายกับ ผศ.ปัญญา นิลดำ ไปสอบวิชาการนิเทศการศึกษา หลักสูตรปริญญาบัณฑิต ม.ราชภัฏเพชรบุรี หลังจากเพื่อนๆเรียนจบกันหมดแล้วเพราะมัวไปเข้าหลักสูตร สถาบันพระปกกล้า 4 เดือนจึงจบช้ากว่าเพื่อ ต้องตามเก็บอีก 3 วิชารวมการบ้านที่เป็นรายงานวิจัยอีก 5 บท ได้แก่ การบริหารองค์กร ดร.กาญจนา บุญส่งการวิจัยการศึกษา ผศ.รจนา การดี และ ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา รศ.ดร สุมาลี งามสมบัติ คณบดี ครุศาสตร์ ต้องเร่งติดตามตอนต่อไปครับความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

     สภาวะการเงินในครอบครัวและองค์กรมีค่าไม่แตกต่างกันเพราะ...ได้ใช้จ่ายเงินเพื่อการปฏิบัติงานมากกว่าเมื่อยังเป็นผู้บริหารที่เก่าๆ..ต้องเริมประหยัดโดยนำปื่นโตใส่อาหารกลางวันไปทานที่โต๊ะทำงาน เพราะค่าใช้จ่ายในการลงทุนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในกาสรทำงานโดยเฉพาะ 1 มุมแนะนำให้คำปรึกษา 2.การเดินสายไฟฟ้าที่เก่าแก่น่าสุ่มเสี่ยเพราะใช้มานานเป็น 10 ปี จึงทำการย้ายมิตเตอร์เพื่อเดินสายเมนใหม่ให้พอเพียงกับกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน อีกอย่างที่สำคัญคือจะย้ายที่ทำงานลงมาข้างล่างหมด แล้วทำห้องประชุมบนสำนักงานแทน3. เงินที่ลงทุนไปมากพอควรยังมิได้ทบทวนว่าใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

หลังจากเสร็จพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรที่สำนักงานเทศบาลตำบลปากท่อ แล้วก็บึ่งรถกลับบ้านที่สามพราน เหนื่อยจากการทำกิจกรรมทั้งวัน แต่ใจก็หวลไปถึงพระเจ้าอยู่หัวที่ตรากตรำพระวรกายมากกว่าเรา ทรงงานมาตลอด จึงทำให้มีแรงบันดาลใจทำกิจกรรมร่วมกับบุคลากรเช่น เช้าแต่งเครื่องแบบไปร่วมรัฐพิธีอำเภอปากท่อ กล่าวปฏิญาณจะเป็นข้าราชการดีซื่อสัตย์แล้วลงนามถวายพระพร เดินทางมาเปลี่ยนเครื่องทรงพัฒนาบริเวณอาคารสถานที่ ตัดแต่งต้นไม้ด้านข้าง ด้านหน้า และเก็บกวาดให้เรียบร้อย กว่า 4 โมงจะเดินทางไปร่วมเดินเทิดพระเกียรติ์พร้อมนักศึกษา กศน. กว่า 50 คน จาก สะพาน โพธิ์เกี้ยว ไปสำนักงานเทศบาลปากท่อกว่า 3 กม. แล้วร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรกับประชาชนในอำเภอปากท่อความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

วันนี้ไปนั่งทำงานคนเดียว..โดยไม่มีใครทราบเพื่อติดตามงานที่กำชับเจ้าหน้าที่ไว้..ให้เตรียมสารสนเทศการรายงานการประเมินตนเอง..ส่วนใหญ่ออกไปทำงานในสนามซึ่งไม่อาจติดตามได้ทั้งหมด..มีบางคนทราบรีบเข้ามารายงานเหตการณ์...นำต้นไม้มาดวยเพื่อตกแต่งสำนักงานโดยให้ครู สมพงษ์และบุตรชายที่ตามไปด้วยช่วยยกลงจากรถตกแต่งรดน้ำเพราะบางต้นเริ่มเหี่ยวเพราะไม่มีคนใส่ใจที่จะดูแล..ประเมินได้ถึงความไม่ตระหนักหน้าที่ พนักงานบริการที่แต่งตั้งไว้..โอ้หนอวัฒนธรรมองค์กรแห่งนี้...เห็นทีต้องเหน็ดเหนื่อยอีกนานความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ตรงกับวันคล้ายวันเกิด ครบ 52 ปีเต็ม มีเรื่องกังวลใจมากมายทั้งเรื่องงาน  ส่วนตน และครอบครัวประดังมาให้กังวล อาทิ หลังจากไปพบแพทย์ตามนัด อาจารย์หมอ(ศาตราจารย์)พรชัย โอเจริญรักษ์ ศัลยแพทย์ ได้ทำการตรวจไทรอยด์ที่คอ และถามเรืองทานยา ปรากฏยาหมดแล้วไม่ๆได้ทานมา 3 เดือน หมอบอกให้รีบไปกินต่อ แล้วสั่งจ่านยาอีก 400 เม็ด พร้อมนัดเจาะตรวจเลือดในคราวต่อไปอีกครั้ง 21 เมษายน 2552 กังวลเรื่องอาจจะมีอาการไทรอยด์อักเสบทำให้ร่างกายแปรปรวน อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายอีกเสียบุคลิกภาพ  เรื่องครอบครัวเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการหารถยนต์ใหม่สำหรับใช้งาน เพราะรถเก่าต้องคืนเจ้าของเก่าที่ลงทุนซ่อมไปหลายสตางค์รู้สึกเสียดาย แต่อาการรถเริ่มแสดงอาการเร่งไม่ขึ้นแล้ว..เรื่องการเรียนปริญญาบัณฑิต ไม่ส่งงานเกรดไม่ออก..เรื่องกรรมการมาสอบบุคลากรเรื่องร้องเรียนผู้บริหารเก่าและเกี่ยวกับการบริหารงานในสำนักงาน..ความขัดแย้งค่อนข้างมาก...ทำให้ไม่มีเวลาทำงานเต็มที่...การงานสดุดหยุดชงัดเพราะขาดคนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

 วันนี้ประชุมเรื่อง นโยบาย การบริหารงาน การเงิน การจัดการศึกษา อื้นๆ ปาเข้าไป 3

ชัวโมงเศษ ๆ กลับไปเบิกเงินยืมจากธนาคารกรุงไทยจ่ายครู ศรช คนละ 5,000 บาท (ทดรองราชการเพื่อรอเงินงบประมาณค่าตอบแทน)พอกลับมายังไม่ทันหายเหนื่อย ...ก่อเรื่องรบกวนจิตใจเรื่อง  ศรช ทุ่งหลวง กับเทศบาลตำบลทมุ่งหลวง  ไม่ให้สถานที่พบกลุ่มความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

<h6>&nbsp; วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.15 น0. มีประชุมผู้บริหารเพื่อรับนโยบาย ประจำปีงบประมาณ&nbsp;&nbsp; 2552&nbsp; ผอ. ทุกอำเภอจะมีโอกาสพบหน้าแลกเปลี่ยนเรียนรุ้กัน&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h6>ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

  วันนี้นัดหมายกับทางครู ศรช ครูอาสาสมัคร กศน. บุคลากรทุกคนมาเขียนโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2552 ร่วมกันที่ห้อแงสมุดประชาชนอำเภอปากท่อ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ศิริลักษณ์  มั่นกิจ มาช่วยสนับสนุนการให้คำแนะนำการเขียนโครงการกับคณะครูและเจ้าหน้าที่คาดหวัง 85 เปอร์เซนต์เพราะทุกคนเก่งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

เช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาเดินทางฝ่าสายฝนมากว่า 50 กม.เพื่อเดินทางมาส่งข้อสอบซ่อมนักศึกษา กศน. มาถึงก้พบเพื่อนเก่าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุยประเด็นเรื่องปัญหาในสำนักงานกัน..พอได้ใจความหลายเรื่องล้วนเป็นเรื่องนาสลด..ละอายแก่ใจ...ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อข้าราชการอย่างนี้ก็มี...น่าให้ออกไปทำอาชีพอื่น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

อยู่เดียวเปลี่ยวใจแต่ไม่สนุก...อยู่สองครองทุกข์แสนสนุกแต่ไม่สบาย...คินนี้อยู่คนเดียวครูเวรมา....เวรเลยสั่งงานพรุ่งนี้ให้ไปประช่าสัมพันธ์รับสมัคร นศ  ตั้งใจจะเข้านอนเพื่อเตรียมไปประชุมพรุ่งนี้เช้าที่ กศน.ราชบุรี  พร้อมส่งข้อสอบซ่อมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

เราทุกคนที่เกิดบนพื้นดินไทย ปฐพีไทยและในเลือดในเนื้อมีความเป็นไทยโปรดเดินทางไปดูกองถ่าย...พร้อมมิตรสดิวดิโอที่ พล 9 กาญจนบุรี  กำลังถ่ายทำสมเด็จพระนเรศวร ภาค 3 วันที่ 30 ตุลาคม 2551 จะได้รู้ว่ากษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษเสียสละอะไรไว้บ้างจะได้คิดใหม่ๆ ทำใหม่ๆที่ดีๆความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
เขียนเมื่อ

   โลกและการเปลี่ยนแปลง  ทำให้หลายคนเริ่มทบทวนว่าเรากำลังหมุนเวียนกลับไปสู่อดีต...back  to basic...ต้องหาอยู่หากินโดยอาหารที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเพราะร่างกายกำลังโหยหาธรรมชาติเนื่องจากโรคภัยที่เกิดขึ้นจากปัจจุบัน...ล้วนมาจากสิ่งที่เกิดจากวิทยาการสมัยใหม่...อาหารสัตว์...เคมีภัณฑ์...ปนเปื้อนลงไปในธรรมชาติ..เมื่อปนเปื้อนแล้ว...สรรพสิ่งต่างๆที่ตกลงไปในธรรมชาติก็จะถูกดูดซึมตามกระบวนการทางทฤษฎี...และกลับคืนมาสู่ตัวเรา...ผ่านทาง อากาศ  อาหาร  น้ำ มลพิษต่างๆที่สอดแทรกซึม...ทุกเมื่อเชื่อวัน...สังเกตจากอัตราเด้กเกิดใหม่จะเป็นโรคภูมิแพ้100 ละ 99 เปอร์เซนต์นับว่าเป็นสิ่วงที่น่าเป็นห่วง......หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวฯ...ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งมาก..ทบทวนไตร่ตรองและคิดให้รอบด้านจะพบ...แนวทางอันกลับไปสู่วิถีธรรมชาติบำบัดดดยแม้...อาทิ...ปลูกทุกอย่างที่กิน...กินทุกอย่างที่ปลูกเหลือแบ่งปัน..หรือขาย....อาหารเหล่านี้ใคร่จะกล้าพ่นยาฆ่าแมลงที่เป็นภัยกับตนเอง..ใครจะกล้าทำให้ปนเปื้อน..สารอันตรานานาชนิดที่ผ่านทางผิวหนัง..ละอองยาเข้าตา..ดูดซึมเร้วมากๆ...พระองคืหญิงเล็กทรงเชี่ยวชาญเรื่องพิษวิทยา...เคยฟังบรรยายบ้างแม้จะไม่ทั้งหมดทำให้ตระหนักเรื่องเหล่านี้มากความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท