อนุทิน 28986 - วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง

วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2551 ตั้งใจไปนิเทศงานที่ ศรช.ทุ่งหลวง กับที่ ศรช.ไทยประจัน..เพราะมีกิจกรรมการพบกลุ่มที่น่าสนใจหลายเรื่อง ครูรุ่งนภาเธอขยันเขียนแผนการสอน จะไปดูตรงกับแผนที่เขียนใหม? และคุณครูสมพงษ์เปิดห้องเรียน คอมพิวเตอรที่ รร.แม่ประจันจะไปดูความพร้อมศักยภาพ..ข้อจำกัดเพื่อหาทางสนับสนุน

เขียน 14 Dec 2008 @ 06:56 ()


ความเห็น (0)