อนุทิน 24718 - วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง

เช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาเดินทางฝ่าสายฝนมากว่า 50 กม.เพื่อเดินทางมาส่งข้อสอบซ่อมนักศึกษา กศน. มาถึงก้พบเพื่อนเก่าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุยประเด็นเรื่องปัญหาในสำนักงานกัน..พอได้ใจความหลายเรื่องล้วนเป็นเรื่องนาสลด..ละอายแก่ใจ...ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อข้าราชการอย่างนี้ก็มี...น่าให้ออกไปทำอาชีพอื่น.

เขียน 28 Oct 2008 @ 05:29 ()


ความเห็น (0)