ความเห็นล่าสุด


   สมรรถนะนั้นพัฒนาไปตามกระบวนงานเพราะหากเขาไม่พัฒนาก็จะล้าหลังเองแต่...  สิ่งสำคัญกว่าคือผู้นำในการสร้างความตระหนัก สำนึกในหน้าที่ โดยเฉพาะความรับผิดชอบ หากปล่อยปละละเลยเขาก็มีสติปัญญาทำแค่ให้เสร็จๆตามนโยบาย ปักป้ายถ่ายรูปแล้วขาดความาต่อเนื่องในการพัฒนางานฟัน เฟืองเหล่านี้สำคัญมากเพราะชุมชน หมู่บ้าน ล้วนถูกทำให้ดู รับรู้จากภาคส่วนราชการต่างๆจนเคยชิน การสอนการทำให้ดู อยู่ให้เห็น ปฏิบัติให้เป็น และมีวิธีคิดที่ "คิดเป็น" น่าจะเป็นคำตอบสุดท้าย ทำอย่างไรให้บุคลากรพนักงานราชการ "คิดเป็น" หน้าที่ ภาระงาน และสืบสานปณิธานครูใหญ่ของเรา ครูโกวิท วรพิพัฒน์ ลำพังทำให้ชาวบ้านก็ยังไม่ได้แก่นแห่งสัจธรรม ปรัชญา หรือเป็นเพียง "ตำนาน"

 

ขออนุญาตแบ่งปันเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา กศน นครชัยศรี ครับ

ผอ. ผมเริ่มมา 1 ปี เศษในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ เพราะฝันให้สถานศึกษา ขับเคลื่อนด้วยพลังความร่วมมือด้วย เจตคติที่อยากจะเรียนรู้ด้วยพลังของตนเอง มาดูแผนที่ควมคิดท่าน ยกย่อง ขอแบ่งปันนำไปใช้บางส่วนนะครับ ขอบขอบนำใจท่านมาก

ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ทางวิชาการ เพื่อสร้างความตระหนักครูในสถานศึกษา กศน นครชัยศรีครับ

ผมเคยเรียนกับเจ้าหน้าที่แล้ว ว่าหากนำไปใช้ซ่อมแล้วออกบริการต้องใช้ทุนสูงมากมาก น่าจะเอามาบนบกเพื่อเป็นตำนานการสร้างประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ตั้งแต่ยุคบุกเบิกงาน กศน ซึ่งเป็นเรือยุคเดียวกับ เรือ เวชพาหนะ ที่ในหลวงพระราชทานให้กับสาธารณสุขไปช่วยชาวบ้าน เสียดายความคิดที่จะต้องปลดระวาง สพร น่าจะเสนองบมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่นนทบุรีรับไปก็ขอให้รวบรวมประวัติเรือ ประวัติกัปตัน นายท้ายเรือ กลาสี ที่สามารถถ่ายทอดเป็นสื่อเรียนรู้ตำนานงาน กศน หากนำไปทำ กศน ตำบล เกรงว่า อัตลักษณ์ นางนพมาศจะสูญสิ้น ผมเองเคยได้ใช้บริการมามากกว่า 5 ครั้ง สมัยอยุ่ชัยนาท นครสวรรค์ อ่างทอง สิงห์บุรี นอนกินบนเรือลำนี้ กับช่างเครื่อง กัปตัน ได้ตำนานสร้างนักอ่านรุ่นเล้กรุ่นใหญ่รุ่นกลางมากมาย หนังสือสองทศวรรษ กศน ก็เคยลงรูปและประวัติไว้หากท่านต้องการก็จะค้นหาให้

ขอบคุณสำหรับวิธีคิดที่ดีๆมีสาระเชิงสร้างสรรค์ มาแบ่งปันให้ยามเครียด

สรรพสิ่งล้วนเกิดมาเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งคู่กัน มีแต่ความทรงจำดีๆสมัยบุกเบิกศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรบริเวณชายแดนปราจีนบุรี ศูนย์ยาวป้ายใหญ่สาวเยอะ ล้วนได้ดิบดีมีด็อกเตอร์อย่างน้อยเกิดขึ้นสามคน ไม่รวมผลผลิตแตงแคนตาลูป นวัตกรรมละครหุ่น หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา

ศูนย์ซ่อมสร้างของอาชีวศึกษาก้ได้ต้นแบบจากที่นี่ ปัจจุบัน ศูนย์ฝึกสระแก้ว ผุ้บริหารคนปัจจุบันคือประยูร ดังก้อง น่าจะมาขอวิทยายุทธเหมือนท่านดิสกุลนะครับ

ท่าน ศน อุ้ย สนใจมากเรื่องตั้งครรภ์ในวัยเรียน แล้วคัดออกมาเรียนกับเรา กศน นครชัยศรี เปอร์เซนต์สูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป้นเขตเมืองแล้ว เราต้องการสื่อประเภทนี้มาก แล้ววิทยากรมีแล้ว คือ ไอ้หนุ่ม ณัฏเสกข์ น้อยสมบูรณ์ เพื่อนเรา ออกไปตั้งบริษัทพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ฝีมือดีใช้บริการแล้วเกรด เอ พรีเมี่ยม ราคาถุก เรียนอบรมปนเล่นได้ใจบุคลากรมาก สนใจติดต่อมันได้

สวัสดีท่านศึกษานิเทศก์ กศน นนทบุรี เป็นอย่างไรกับคำตอบการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ เพราะผมกว่าจะกระเสือกกระสนไปพัฒนาตนเอง 1 ปี หลายค่ายก็ได้วุฒิทางลูกเสือ ATC ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูงเรียบร้อยแล้ว เช่นที่ค่ายลูกเสือเหนือกล้าที่สันกำแพง เชียงใหม่ 2 ครั้ง ค่ายลูกเสือค่ายหลวงบ้านไร่ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กศน นครปฐม จะจัดฝึกอบรม BTC ระดับขั้นผู้บังคับบัญชาเสือชั้นต้น ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2555 สนใจรีบส่งรายชื่อมาสมัครที่ สำนักงาน กศน นครปฐม บุคลากร กศน นครชัยศรี จำนวน 10 คนสมัครแล้ว เพราะวุฒิทางลูกเสือจำเป็นต้องนำไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 9 ข้อได้ดีกว่าอย่างอื่น อีกอย่าง มาตรฐานตัวบ่งชี้ 5 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ สมศ ใหม่ที่จะใช้ในปีหน้า 2556 เราสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมลุกเสือ สุขบัญญัติ 10 ประการ ตั้งแถว ตรวจสุขภาพ พร้อมบัตรสุขภาพทุกครั้งที่เปิดกองลูกเสือวิสามัญ ระหว่างเรียน พบกลุ่ม หรือกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อบันทึกไว้เป็นร่องรอยการประเมิน สมศ ได้

สรรพสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนอนิจจัง.........เกิดมา....ตั้งอยู่.....ดับไป...ธรรมชาติได้สั่งสอนมวลมนุษย์...ให้รักกันและพึ่งพาอาศัยกัน....โลกที่เบียดเบียน....ชิงชัง......แข่งขัน...แก่งแย่ง..สุดท้ายทุกคนก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากชีวิต..และลมหายใจใครมีหน้าที่.....ก็ว่ากันไป...ทำใจวางอุเบกขา...คิดเสียว่าเทวดาแกล้ง...เดี๋ยวฟ้าใส....ใจสุขก็จะคืนมาให้โลกแห่งความหวัง.....เป็นกำลังใจครับทุกคนที่พระนครศรีอยุธยา

ชื่นชม.....ขอบคุณที่แบ่งปัน.....ทั้งเรื่องและภาพสวยๆจาก.

.....ประจวบคีรีขันธ์

.........ชื่นชม...ชื่นชม...ทั้งสองท่าน.......น่าจะเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผอ.ศฝช.ที่กำลัง....สรรหา...

สวัสดีครับ mee pole สุนัขของคุณดูจะสะอาดกว่าเจ้า...เป๊บซี่ของผม....ผมกำลังหัดเรียนรู้ความต้องการของเขาว่าเขาต้องการอะไรจะเหมือนกับเจ้าซาบูของคุณ..ตรงหวงของ...ตุ๊กตาขนแกะที่ได้มาจากเพื่อนดูจะเหมาะกับฟันของเขาที่กำลังขึ้น...มันคมและเห็นอะไรอยากจะแทะและหากเขาว่างก็จะมาลับความคมด้วยนิ้วมือผม........แต่ภรรยา...มักจะดุไม่ให้ใช้ฟันกับคน.......การสื่อสารด้วยการตีเบาๆที่ปากก็จะช่วยให้จำได้ระยะสั้นๆ.....ตอนนี้ใช้วัสดุ....กับกระดูกเทียม....เกรงว่าวันหนึ่งรองเท้าหนังคงเป็นเป้าหมายของเขา0...สวัสดีปีใหม่ครับ...ขอให้มีความสุขภาษา......สุนัขๆ

สวัสดีปีใหม่ อาจารย์คิม นพวรรณ ตอนนี้บอกตามตรงว่าเป็นห่วงเขาต้องรีบกลับมาบ้านเพื่อเอาใจเขา โดยเฉพาะการเล่นกับเขาด้วยการโยนของเล่นที่เขามีอยู่.........ให้เขาเอากลับมาเก็บที่เดิม...เขาจะห่วงและหวงของเล่นมากเหมือนเด้กเล็ก....ไม่ยอมคาดสายตาและจะกระสับกระส่าย...เวลาปวดอุจาระ...หรือปวดฉี่...เพื่อให้เราพาไปที่เคยถ่าย...มีความสุขลืมเรื่องเครียดๆไปได้..เป็นพักๆ..ครับ

เป็นมหาวิชชาลัยเดียวกับที่ รศ อำนาจ เย็นสบาย ไปจัดตั้งที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งแตกสาขาออกไปจาก มศว ประสานมิตร หรือไม่ครับ เพราะดูแผนภูมิน่าจะเป็นสาย.......พุทธปรัชญาสหวิทยาการ

อรุณสวัสดิ์ กู๊ดมอร์นิ่งไทยแลนด์แดนใต้ อ่านบล็อกของท่านแล้วหดหู่ใจกับข่าวคราวที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกับการสูญเสียทหารและพลเรือนรายวัน..นับเป็นสงครามเต็มรูปแบบ..ซึ่งเป็นสงครามในเมืองหรือจรยุทธที่มีแนวโน้มพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากสุ่มโจมตี...ลอบกัด..เป็นการจู่โจมด้วยกองกำลังเคลื่อนที่เร็วและมีแบบแผนการจัดการที่น่าจะมีการฝึกฝนอย่างมืออาชีพ...การข่าว..การสนับสนุนปัจจัยการโจมตีน่าศึกษาเรียนรู้...เพื่อป้องกันตนเอง โดยเฉพาะชาว กศน. คงต้องทบทวนการปฏิบัติงานจากการทำงานโดยมีแผนงานนำหน้าคงไม่ได้...อาศัยมวลชนก้คงจะไม่เต็มร้อยเพราะเต็มไปด้วยเครือข่ายของผู้ก่อการร้ายที่เป็นคนพื้นถิ่นนั้นเอง..ขอส่งกำลังใจด้วยความปรารถนาดีให้ระลึกถึงคุณความดี..พระบารมีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หังฯ ให้ช่วยคุ้มครองท่านและสมาชิก กสน.ตากใบทุกๆคนให้ปลอดภัยจากภัยสงคราม

ขยันจริงนะ...น่าจะมาลองสอบเลื่อนตำแหน่งดู..รวมทั้งท่านน้องเชษฐ์ อุปถัมภ์ด้วย...ไม่รู้ว่าพร้อมเข้าสุ่ลู่นักบริหารหรือยัง..เวลา...วารี...ไม่มีรอใครน่ะจะบอกให้อีกปีเดียว..ธนารักษ์ ทำอะไรอยู่ อย่าให้ประวัติศาสตร์ซำรอยเหมือนผมเลย..รุ่นเดียวกันไปเป็นนักบริหารระดับจังหวัดหมดแล้ว.....เพราะมัวรีรอเข้าๆออกๆหลายรอบ

คิดถึงท่านรองฯรัฐเขต เชื้อมหาวัน และอาจารย์นัฐ เสมอ รวมทั้งพี่ป้า น้า อาว์ และ ท่าน ผอ.สถาบันสิริธร ปากช่อง เป็นห่วงกลัวน้ำท่วมอีก..อย่างไรเสียอย่าลืมเชิญศิษย์เก่าไปทบทวน วิทยายุทธ ทุกคนหน้าดำครำเครียดกับการเตรียมประเมินสถานศึกษาจนอวัยวะบางส่วนไม่ทำงาน (ใจสู่แต่...เหี่ยว) แต่บางท่านผ่านฉลุย พอใช้ และดี ไม่มีใครปรับปรุง

อันยังฮาเชโย....supornpun....เกาหลีกำลังเศรษฐกิจแย่...คงมีสินค้าลดแหลก..โดยเฉพาะตลาด..อิแตวอน....ตอนเช้ามือ..พวกผ้าเช้ดหน้า..คลุมผมและเสื้อสูทรสตรี..บุรุษราคาย่อมเยาว์..เนคไท...ก็ดี...กิบช็อบ..ของจุกจิ๊ก..เมื่อ 10 ปีก่อยเคยชอป..จนเกลี้ยงกระเป๋า..ก็แหม..ของกอบบี้ประเภทเครื่องหนังเหมือนยังกับแกะ...พวกชามัวร์..รองเท้า..กระเป๋าถือ..แซมโซไนท์..โถเอยมาถึงบ้านเรา..ราคาถูกกว่า..คุณภาพไม่แตกต่าง..แถวประตูน้ำ..แต่สูทรยอมรับสวยถูก .....พูดเรื่องเที่ยวเตร่..จนลืมถามสารทุกข์สุกดิบ....งานรุ่น..คืนสู่เย้าฟ้าหลังฝน...คงมีโอกาสพบกันอีก....ยอเจอใครบ้าง...ผมพบแต่รัชนี..โชติก.นอกนั้นเงียบจ้อย...อ้อ..มีต๋อง....มีเป๋า..มีนรินทร์...แต่ครั้งเดียว...ใงก็อย่าลืมกัน

สงสุดคืนสู่สามัญ....น่าอิจฉาผู้บริหารเวลาหาความสุข..โดยไม่ต้องพึ่งพาใครน่าจะเอาเยี่ยง...คืนสู่สามัญ..โดยแท้..รอวัน..รอเวลา...ออกดอกออกผล..สุขแท้จริงคือการลงมือทำ...และรอคอยอย่าง

มีความสุข

ครูอ้อยครับ..ผมไม่ค่อยสุข...เพราจะสุกเอาเผากินไม่ได้งานมาก..คนน้อย....เปลี่ยนหลักสูตรใหม่..เป็นจังหวัดทดลองนำร่อง...ไม่มีโอกาสแสดงหน้าจอ...ขอชมเชยที่สร้างทายาทได้สมบูรณ์แบบ..บุญของครูอ้อย..หลานสาวมีแววไปไกลกว่าแม่แน่..พยายามประคับประคอง..ให้ลูกท่องคาถา..รับราชการก้าวหน้าต้องทำ...นำขุ่นอยู่ข้างในนำใสอยู่ข้างนอก..ขอให้โชคดีในอาชีพราชการ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้...เป็นวิถีการเรียนรู้ตลอดชีวิต.. G 2 K เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย...แล้วแต่มุมมอง ต้องการอ่าน..เรียนรู้...แต่ไม่อยากแลกเปลี่ยน..แต่ก็ได้อ่าน..ได้กระบวนการซึมซับ..ผ่านตา..โสตสัมผัส..และก็บันทึกไว้ในหน่วยความจำ..วันหนึ่งสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยน..หรือรับรู้มา..อาจจะถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้..ขอคิดด้วยคนครับ..ทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น...ดีมากๆ..โดยเฉพาะ....คุณศศินารถ....คนตานี..หากต้องการให้ KM..ลงสู่ท้องถิ่น..ต้องพัฒนาผู้บริหารท้องถิ่น....เฉลี่ยและแบ่งปันความคิดกันและกันแตกต่างความคิดแต่ไม่แตกแยก....ต้องทลายกำแพงอัตตา...แล้วมองอนาคตของชุมชนข้างหน้าอีก 10 ปี...จะเป็นอย่างไรหากไม่มีการเรียนรู้อดีต..ที่ผิดพลาด..นี่แผนพัฒนาฉบับที่ 10 จวนจะหมดแล้ว..คนยังถูกพัฒนา..ป้อนแต่วัตถุ....

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี