อนุทิน 25557 - วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง

 วันนี้ประชุมเรื่อง นโยบาย การบริหารงาน การเงิน การจัดการศึกษา อื้นๆ ปาเข้าไป 3

ชัวโมงเศษ ๆ กลับไปเบิกเงินยืมจากธนาคารกรุงไทยจ่ายครู ศรช คนละ 5,000 บาท (ทดรองราชการเพื่อรอเงินงบประมาณค่าตอบแทน)พอกลับมายังไม่ทันหายเหนื่อย ...ก่อเรื่องรบกวนจิตใจเรื่อง  ศรช ทุ่งหลวง กับเทศบาลตำบลทมุ่งหลวง  ไม่ให้สถานที่พบกลุ่ม

เขียน 03 Nov 2008 @ 20:22 ()


ความเห็น (0)