อนุทิน 25020 - วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง

  วันนี้นัดหมายกับทางครู ศรช ครูอาสาสมัคร กศน. บุคลากรทุกคนมาเขียนโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2552 ร่วมกันที่ห้อแงสมุดประชาชนอำเภอปากท่อ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ศิริลักษณ์  มั่นกิจ มาช่วยสนับสนุนการให้คำแนะนำการเขียนโครงการกับคณะครูและเจ้าหน้าที่คาดหวัง 85 เปอร์เซนต์เพราะทุกคนเก่ง

เขียน 30 Oct 2008 @ 09:45 ()


ความเห็น (0)