อนุทิน 24378 - วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง

เราทุกคนที่เกิดบนพื้นดินไทย ปฐพีไทยและในเลือดในเนื้อมีความเป็นไทยโปรดเดินทางไปดูกองถ่าย...พร้อมมิตรสดิวดิโอที่ พล 9 กาญจนบุรี  กำลังถ่ายทำสมเด็จพระนเรศวร ภาค 3 วันที่ 30 ตุลาคม 2551 จะได้รู้ว่ากษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษเสียสละอะไรไว้บ้างจะได้คิดใหม่ๆ ทำใหม่ๆที่ดีๆ

เขียน 24 Oct 2008 @ 11:15 ()


ความเห็น (0)